Publication detail

Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů

MILČÁK, P. LISÁ, H. BALÁŠ, M.

Original Title

Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů

Czech Title

Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek shrnuje prvotní výsledky výzkumu provozního chování a materiálových vlastností paliv na bázi digestátů, fermentačních zbytků a kompostů. Motivací tohoto výzkumu zaměřeného na termické zpracování těchto materiálů byl zejména fakt, že je legislativní snaha tyto materiály dále nevyužívat v zemědělství a zároveň při omezování skládkování se jejich termická konverze jeví jako zajímavá možnost jak eliminovat konečné množství těchto materiálů. Materiálové vlastnosti byly zkoumány s cílem získání informací a podkladů pro návrh vhodného zařízení k termickému zpracování. Výzkum provozního chování popsaný v závěru příspěvku byl zaměřen na experimentální testy zplyňování na atmosférickém fluidním zplynovači a na spalovací zkoušky na kotli.

Czech abstract

Příspěvek shrnuje prvotní výsledky výzkumu provozního chování a materiálových vlastností paliv na bázi digestátů, fermentačních zbytků a kompostů. Motivací tohoto výzkumu zaměřeného na termické zpracování těchto materiálů byl zejména fakt, že je legislativní snaha tyto materiály dále nevyužívat v zemědělství a zároveň při omezování skládkování se jejich termická konverze jeví jako zajímavá možnost jak eliminovat konečné množství těchto materiálů. Materiálové vlastnosti byly zkoumány s cílem získání informací a podkladů pro návrh vhodného zařízení k termickému zpracování. Výzkum provozního chování popsaný v závěru příspěvku byl zaměřen na experimentální testy zplyňování na atmosférickém fluidním zplynovači a na spalovací zkoušky na kotli.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT150702,
 author="Pavel {Milčák} and Hana {Lisá} and Marek {Baláš}",
 title="Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů",
 annote="Příspěvek shrnuje prvotní výsledky výzkumu provozního chování a materiálových vlastností paliv na
bázi digestátů, fermentačních zbytků a kompostů. Motivací tohoto výzkumu zaměřeného na termické
zpracování těchto materiálů byl zejména fakt, že je legislativní snaha tyto materiály dále nevyužívat
v zemědělství a zároveň při omezování skládkování se jejich termická konverze jeví jako zajímavá
možnost jak eliminovat konečné množství těchto materiálů. Materiálové vlastnosti byly zkoumány
s cílem získání informací a podkladů pro návrh vhodného zařízení k termickému zpracování. Výzkum
provozního chování popsaný v závěru příspěvku byl zaměřen na experimentální testy zplyňování na
atmosférickém fluidním zplynovači a na spalovací zkoušky na kotli.",
 address="SSTP Bratislava",
 booktitle="VYKUROVANIE 2018, 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom",
 chapter="150702",
 edition="prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Švecová",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SSTP Bratislava",
 year="2018",
 month="february",
 pages="225--228",
 publisher="SSTP Bratislava",
 type="conference paper"
}