Publication detail

Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí

PANČÍK, J. MAXERA, P. BELÁK, M. KLEDUS, R.

Original Title

Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí

Language

sk

Original Abstract

V príspevku sa popisuje metóda spracovania údajov zo zaznamenaných videí získaných zo sledovacieho systému očí vodiča (Eye Tracker System, ďalej ETS). Výskumná úloha spočívala v potvrdení v literatúre popísaného faktu, že oči pohybujúcej sa osoby (v našom prípade vodiča v idúcom aute) mimovoľne sústredia svoju polohu centra ostrého videnia na miesto na scéne, kde sa nachádza centrum optického toku. Údaje z ETS vodiča boli získané počas experimentov v reálnom prostredí skúšok v pohybujúcom sa vozidle. V rámci popísaného postprocessingu videozáznamov z ETS sme zisťovali pre každý zaznamenaný snímok numerický rozdiel medzi polohou ostrého videnia oka (zdrojom snímkov bolo spracované video z ETS) a polohou centra optického toku (zdrojom snímkov bolo nespracované video z ETS). Pri postprocessingu video záznamov boli korigované vibrácie pohybujúceho sa automobilu na základe údajov o zrýchleniach v XYZ súradniciach. Korekcie vplyvu vibrácií z jednotky ETS na základe údajov o zrýchleniach (vibráciách automobilu) badateľne zlepšili výsledky vyhodnocovania rozdielu obidvoch centier. Bol vytvorený programový rámec vo výpočtovom prostredí MATLAB, ktorý je pripravený pre ďalšie použitie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT148020,
 author="Juraj {Pančík} and Pavel {Maxera} and Michal {Belák} and Robert {Kledus}",
 title="Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí",
 annote="V príspevku sa popisuje metóda spracovania údajov zo zaznamenaných videí získaných zo sledovacieho systému očí vodiča (Eye Tracker System, ďalej ETS). Výskumná úloha spočívala v potvrdení v literatúre popísaného faktu, že oči pohybujúcej sa osoby (v našom prípade vodiča v idúcom aute) mimovoľne sústredia svoju polohu centra ostrého videnia na miesto na scéne, kde sa nachádza centrum optického toku. Údaje z ETS vodiča boli získané počas experimentov v reálnom prostredí skúšok v pohybujúcom sa vozidle. V rámci popísaného postprocessingu videozáznamov z ETS sme zisťovali pre každý zaznamenaný snímok numerický rozdiel medzi polohou ostrého videnia oka (zdrojom snímkov bolo spracované video z ETS) a polohou centra optického toku (zdrojom snímkov bolo nespracované video z ETS). Pri postprocessingu video záznamov boli korigované vibrácie pohybujúceho sa automobilu na základe údajov o zrýchleniach v XYZ súradniciach. Korekcie vplyvu vibrácií z jednotky ETS na základe údajov o zrýchleniach (vibráciách automobilu) badateľne zlepšili výsledky vyhodnocovania rozdielu obidvoch centier. Bol vytvorený programový rámec vo výpočtovom prostredí MATLAB, ktorý je pripravený pre ďalšie použitie.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="Expert Forensic Science 2018",
 chapter="148020",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2018",
 month="february",
 pages="180--188",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno"
}