Publication detail

POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA

Original Title

POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA

Czech Title

POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce bylo ověřit vliv pasterizace a filtrace na vybrané látky v pivě.

Czech abstract

Cílem této práce bylo ověřit vliv pasterizace a filtrace na vybrané látky v pivě.

BibTex


@inproceedings{BUT147480,
  author="Jaromír {Pořízka} and Dominika {Vopelková} and Pavel {Diviš} and Václav {Štursa}",
  title="POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA",
  annote="Cílem této práce bylo ověřit vliv pasterizace a filtrace na vybrané látky v pivě.",
  booktitle="BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN",
  chapter="147480",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="march",
  pages="204--211",
  type="conference paper"
}