Publication detail

Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů

Original Title

Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů

Czech Title

Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů

Language

cs

Original Abstract

V průběhu prvních dvou let výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky bylo provedeno mnoho experimentů na dvou typech kanálových oblouků. Postupně byly zhotoveny hydraulické tratě s modely kanálových oblouků čtvercového průřezu pro proudění tlakové i o volné hladině a difuzorového kanálového oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem provedených experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích.

Czech abstract

V průběhu prvních dvou let výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky bylo provedeno mnoho experimentů na dvou typech kanálových oblouků. Postupně byly zhotoveny hydraulické tratě s modely kanálových oblouků čtvercového průřezu pro proudění tlakové i o volné hladině a difuzorového kanálového oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem provedených experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14732,
 author="Jan {Šulc} and Pavel {Zubík}",
 title="Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů",
 annote="V průběhu prvních dvou let výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky bylo provedeno mnoho experimentů na dvou typech kanálových oblouků. Postupně byly zhotoveny hydraulické tratě s modely kanálových oblouků čtvercového průřezu pro proudění tlakové i o volné hladině a difuzorového kanálového oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem provedených experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích.",
 address="Žilinská univerzita v Žiline",
 booktitle="XIV. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín"",
 chapter="14732",
 institution="Žilinská univerzita v Žiline",
 year="2004",
 month="april",
 pages="263",
 publisher="Žilinská univerzita v Žiline",
 type="conference paper"
}