Publication detail

Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem

Original Title

Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem

Czech Title

Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.

Czech abstract

Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.

BibTex


@inproceedings{BUT147317,
 author="Michal {Stehlík} and Jana {Knapová}",
 title="Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem",
 annote="Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference",
 chapter="147317",
 edition="Tribun EU s.r.o., Brno",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="april",
 pages="98--104",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}