Publication detail

Study of different carbonation intenzity on internal surfaces of cracks and in the depth of concretes with dense aggregate and concrete recyclate

STEHLÍK, M. KNAPOVÁ, J.

Original Title

Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem

Czech Title

Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem

English Title

Study of different carbonation intenzity on internal surfaces of cracks and in the depth of concretes with dense aggregate and concrete recyclate

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.

Czech abstract

Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.

English abstract

The contribution is focused on the experimental chemical analysis of different carbonation intensity on selected surfaces of concretes with aggregate and concrete recyclate without and with polymer and steel fibres. By thermal analysis and infrared spectrometry test was carried out the test of carbonation intensity on selected types of concretes.

Keywords

fibreconcretes;carbonation;thermal analysis;spectrometry

Released

19.04.2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5602-0

Book

Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference

Edition

Tribun EU s.r.o., Brno

Edition number

1

Pages from

98

Pages to

104

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT147317,
 author="Michal {Stehlík} and Jana {Knapová}",
 title="Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem",
 annote="Příspěvek se zaměřuje na experimentální chemickou analýzu rozdílné intenzity karbonatace na vybraných površích betonů s kamenivem a betonovým recyklátem bez a s polymerními a ocelovými vlákny. Byla provedena termální analýza a infračervená spektrometrie s cílem posouzení intenzity procesu karbonatace betonů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference",
 chapter="147317",
 edition="Tribun EU s.r.o., Brno",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="april",
 pages="98--104",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}