Publication detail

Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu

Original Title

Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu

Czech Title

Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu

Language

cs

Original Abstract

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re = (40 000 - 350 000). Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu podporovaného GAČR č.: 101/03/0018 s názvem: "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu".

Czech abstract

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re = (40 000 - 350 000). Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu podporovaného GAČR č.: 101/03/0018 s názvem: "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu".

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14731,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu",
 annote="V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re = (40 000 - 350 000).
Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu podporovaného GAČR č.: 101/03/0018 s názvem: "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu".",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s. r. o.",
 booktitle="4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí",
 chapter="14731",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s. r. o.",
 year="2004",
 month="december",
 pages="579--586",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s. r. o.",
 type="conference paper"
}