Publication detail

Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu

Original Title

Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu

Czech Title

Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu

Language

cs

Original Abstract

V průběhu druhého roku výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 byl proveden experiment na kanálovém oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byla vyrobena příslušná část hydraulického okruhu s průhledným modelem předmětného oblouku. K měření byly použity tři metody: Rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) pro měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) pro měření spektra turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakové ztráty ve zvolených řezech pomocí tlakových odběrů ve stěnách modelu. Příspěvek popisuje provedení modelu a postup prací s použitými měřicími metodami.

Czech abstract

V průběhu druhého roku výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 byl proveden experiment na kanálovém oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byla vyrobena příslušná část hydraulického okruhu s průhledným modelem předmětného oblouku. K měření byly použity tři metody: Rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) pro měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) pro měření spektra turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakové ztráty ve zvolených řezech pomocí tlakových odběrů ve stěnách modelu. Příspěvek popisuje provedení modelu a postup prací s použitými měřicími metodami.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14730,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu",
 annote="V průběhu druhého roku výzkumného úkolu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 byl proveden experiment na kanálovém oblouku s rozšířením z čtvercového na obdélníkový průřez. Účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byla vyrobena příslušná část hydraulického okruhu s průhledným modelem předmětného oblouku. K měření byly použity tři metody: Rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) pro měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) pro měření spektra turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakové ztráty ve zvolených řezech pomocí tlakových odběrů ve stěnách modelu. Příspěvek popisuje provedení modelu a postup prací s použitými měřicími metodami.",
 address="Ústav termomechaniky AVČR",
 booktitle="Inženýrská mechanika 2004",
 chapter="14730",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ústav termomechaniky AVČR",
 year="2004",
 month="may",
 pages="1--9",
 publisher="Ústav termomechaniky AVČR",
 type="conference paper"
}