Publication detail

Numerické ohodnocení kvality zobrazení skafoldů naskenovaných pomocí počítačové tomografie

Original Title

Numerické ohodnocení kvality zobrazení skafoldů naskenovaných pomocí počítačové tomografie

Czech Title

Numerické ohodnocení kvality zobrazení skafoldů naskenovaných pomocí počítačové tomografie

Language

cs

Original Abstract

Pomocí počítačové tomografie lze zobrazovat materiály pro náhradu měkkých tkání. Existuje však vysoká míra nejstoty, zda je výsledný obraz zobrazuje pouze materiál a nikoliv šum nebo artefakty. V příspěvku je popsána metoda, jak je možné správnost obrazu numericky ohodnotit.

Czech abstract

Pomocí počítačové tomografie lze zobrazovat materiály pro náhradu měkkých tkání. Existuje však vysoká míra nejstoty, zda je výsledný obraz zobrazuje pouze materiál a nikoliv šum nebo artefakty. V příspěvku je popsána metoda, jak je možné správnost obrazu numericky ohodnotit.

BibTex


@misc{BUT145911,
 author="Jan {Žídek} and Lucy {Vojtová} and Veronika {Pavliňáková} and Jana {Brtníková} and Josef {Jančář} and Jakub {Šalplachta} and Dominika {Kalasová} and Tomáš {Zikmund} and Jozef {Kaiser}",
 title="Numerické ohodnocení kvality zobrazení skafoldů naskenovaných pomocí počítačové tomografie",
 annote="Pomocí počítačové tomografie lze zobrazovat materiály pro náhradu měkkých tkání. Existuje však vysoká míra nejstoty, zda je výsledný obraz zobrazuje pouze materiál a nikoliv šum nebo artefakty. V příspěvku je popsána metoda, jak je možné správnost obrazu numericky ohodnotit.",
 address="České Vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy X, sborník příspěvků",
 chapter="145911",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="České Vysoké učení technické v Praze",
 year="2017",
 month="september",
 pages="25--26",
 publisher="České Vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}