Publication detail

Využití stroboskopie pro prostorové zobrazení biomateriálů nasnímaných pomocí počítačové tomografie

Original Title

Využití stroboskopie pro prostorové zobrazení biomateriálů nasnímaných pomocí počítačové tomografie

Czech Title

Využití stroboskopie pro prostorové zobrazení biomateriálů nasnímaných pomocí počítačové tomografie

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá vizuální analýzou snímků naskenovaných pomocí mikro-počítačové tomografie (CT). Dlouhodobým cílem je získat co nejpřesnější obraz struktury biomateriálů. Ten je možné srovnat s tvarem získaným pomocí jiných metod například rastrovací elektronovou mikroskopií. Pro tuto úlohu je výhodné zobrazení vzorku v reálném prostoru (ve 3D). Standardní metodou pro zobrazení vzorku je vytvoření separovaných obrazů pro levé a pravé oko. K tomuto zobrazení jsou nutné zvláštní zařízení například 3D monitor nebo brýle pro virtuální realitu. 3D zobrazení lze vylepšit pomocí stroboskopie. Jedná se o krátké pravidelné projekce obrazu vzorku na zobrazovací zařízení. Z těchto projekcí pozorovatel sestaví prostorový obraz v mozku. Principem 3D metody je, že se vždy zaostří na krátký časový úsek část snímku v zorném poli jednoho oka a zbývající části se mírně rozostří. Střídavě se zaostřují oblasti pro jedno a druhé oko. Pokud se tyto intervaly střídají rychle, každé oko vždy zaznamená jen ostrý obraz a ten rozostřený ignoruje. Podobně lze prostorové předměty zobrazit pomocí mechanického stereostroboskopu sestrojeného roku 1855 Johannem Nepomukem Czermakem. Zde popsaná metoda elektronicky simuluje funkci tohoto přístroje a obsahuje některá vylepšení, která v mechanické obdobě nebylo možné realizovat. Zobrazení bylo vyzkoušeno na zobrazení sekvence bitmap o frekvenci 60 fps na běžném LCD monitoru. Výsledné zobrazení působilo prostorovým dojmem ve srovnání s klasickou 2D projekcí objektu. Zobrazení bude demonstrováno během konference. Pomocí stroboskopie lze zobrazit 3D předměty pomocí běžného zobrazovacího zařízení: monitoru a tabletu s vysokou obnovovací frekvencí. Případně lze tuto techniku použít pro vylepšení stávajících metod 3D zobrazení.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá vizuální analýzou snímků naskenovaných pomocí mikro-počítačové tomografie (CT). Dlouhodobým cílem je získat co nejpřesnější obraz struktury biomateriálů. Ten je možné srovnat s tvarem získaným pomocí jiných metod například rastrovací elektronovou mikroskopií. Pro tuto úlohu je výhodné zobrazení vzorku v reálném prostoru (ve 3D). Standardní metodou pro zobrazení vzorku je vytvoření separovaných obrazů pro levé a pravé oko. K tomuto zobrazení jsou nutné zvláštní zařízení například 3D monitor nebo brýle pro virtuální realitu. 3D zobrazení lze vylepšit pomocí stroboskopie. Jedná se o krátké pravidelné projekce obrazu vzorku na zobrazovací zařízení. Z těchto projekcí pozorovatel sestaví prostorový obraz v mozku. Principem 3D metody je, že se vždy zaostří na krátký časový úsek část snímku v zorném poli jednoho oka a zbývající části se mírně rozostří. Střídavě se zaostřují oblasti pro jedno a druhé oko. Pokud se tyto intervaly střídají rychle, každé oko vždy zaznamená jen ostrý obraz a ten rozostřený ignoruje. Podobně lze prostorové předměty zobrazit pomocí mechanického stereostroboskopu sestrojeného roku 1855 Johannem Nepomukem Czermakem. Zde popsaná metoda elektronicky simuluje funkci tohoto přístroje a obsahuje některá vylepšení, která v mechanické obdobě nebylo možné realizovat. Zobrazení bylo vyzkoušeno na zobrazení sekvence bitmap o frekvenci 60 fps na běžném LCD monitoru. Výsledné zobrazení působilo prostorovým dojmem ve srovnání s klasickou 2D projekcí objektu. Zobrazení bude demonstrováno během konference. Pomocí stroboskopie lze zobrazit 3D předměty pomocí běžného zobrazovacího zařízení: monitoru a tabletu s vysokou obnovovací frekvencí. Případně lze tuto techniku použít pro vylepšení stávajících metod 3D zobrazení.

BibTex


@misc{BUT145910,
 author="Jan {Žídek} and Veronika {Pavliňáková} and Lucy {Vojtová} and Jakub {Šalplachta} and Dominika {Kalasová} and Tomáš {Zikmund} and Eva {Prosecká} and Jana {Brtníková} and David {Pavliňák} and Jozef {Kaiser}",
 title="Využití stroboskopie pro prostorové zobrazení biomateriálů nasnímaných pomocí počítačové tomografie",
 annote="Příspěvek se zabývá vizuální analýzou snímků naskenovaných pomocí mikro-počítačové tomografie (CT). Dlouhodobým cílem je získat co nejpřesnější obraz struktury biomateriálů. Ten je možné srovnat s tvarem získaným pomocí jiných metod například rastrovací elektronovou mikroskopií. Pro tuto úlohu je výhodné zobrazení vzorku v reálném prostoru (ve 3D). Standardní metodou pro zobrazení vzorku je vytvoření separovaných obrazů pro levé a pravé oko. K tomuto zobrazení jsou nutné zvláštní zařízení například 3D monitor nebo brýle pro virtuální realitu.
3D zobrazení lze vylepšit pomocí stroboskopie. Jedná se o krátké pravidelné projekce obrazu vzorku na zobrazovací zařízení. Z těchto projekcí pozorovatel sestaví prostorový obraz v mozku. Principem 3D metody je, že se vždy zaostří na krátký časový úsek část snímku v zorném poli jednoho oka a zbývající části se mírně rozostří. Střídavě se zaostřují oblasti pro jedno a druhé oko. Pokud se tyto intervaly střídají rychle, každé oko vždy zaznamená jen ostrý obraz a ten rozostřený ignoruje. Podobně lze prostorové předměty zobrazit pomocí mechanického stereostroboskopu sestrojeného roku 1855 Johannem Nepomukem Czermakem. Zde popsaná metoda elektronicky simuluje funkci tohoto přístroje a obsahuje některá vylepšení, která v mechanické obdobě nebylo možné realizovat.
Zobrazení bylo vyzkoušeno na zobrazení sekvence bitmap o frekvenci 60 fps na běžném LCD monitoru. Výsledné zobrazení působilo prostorovým dojmem ve srovnání s klasickou 2D projekcí objektu. Zobrazení bude demonstrováno během konference.
Pomocí stroboskopie lze zobrazit 3D předměty pomocí běžného zobrazovacího zařízení: monitoru a tabletu s vysokou obnovovací frekvencí. Případně lze tuto techniku použít pro vylepšení stávajících metod 3D zobrazení.
",
 address="Symma spol. s r.o.",
 booktitle="Bioimplantologie, sborník abstraktů",
 chapter="145910",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Symma spol. s r.o.",
 year="2017",
 month="april",
 pages="24--24",
 publisher="Symma spol. s r.o.",
 type="abstract"
}