Publication detail

Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace

Original Title

Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace

Czech Title

Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace

Language

cs

Original Abstract

Shrnutí vybraných informací z prováděných průzkumů a sanací hurdiskových stropních systémů.

Czech abstract

Shrnutí vybraných informací z prováděných průzkumů a sanací hurdiskových stropních systémů.

BibTex


@inproceedings{BUT145269,
 author="Petr {Šimůnek} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková}",
 title="Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace",
 annote="Shrnutí vybraných informací z prováděných průzkumů a sanací hurdiskových stropních systémů.",
 address="IRIS",
 booktitle="Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií",
 chapter="145269",
 howpublished="print",
 institution="IRIS",
 year="2017",
 month="december",
 pages="27--32",
 publisher="IRIS",
 type="conference paper"
}