Publication detail

Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti

STÁŇA, I. BUCSUHÁZY, K. SEMELA, M. JÍLEK, T. BURIAN, F. SVOZILOVÁ, V. VALLOVÁ, O.

Original Title

Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti

Czech Title

Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti

Language

cs

Original Abstract

Dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti je jednou ze základních zásad bezpečné jízdy. Cílem tohoto článku je zjistit, jakou vzdálenost řidiči subjektivně hodnotí jako bezpečnou. Do analýzy byly zahrnuty nejen situace, kdy se řidič plně věnoval řízení vozidla, ale rovněž situace, kdy byla řidičova pozornost rozptýlena. Dosažené výsledky dokládají, že při distrakci pozornosti řidiči využívají kompenzační techniky (snížení rychlosti, zvětšení podélné vzdálenosti apod.).

Czech abstract

Dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti je jednou ze základních zásad bezpečné jízdy. Cílem tohoto článku je zjistit, jakou vzdálenost řidiči subjektivně hodnotí jako bezpečnou. Do analýzy byly zahrnuty nejen situace, kdy se řidič plně věnoval řízení vozidla, ale rovněž situace, kdy byla řidičova pozornost rozptýlena. Dosažené výsledky dokládají, že při distrakci pozornosti řidiči využívají kompenzační techniky (snížení rychlosti, zvětšení podélné vzdálenosti apod.).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT145150,
 author="Ivo {Stáňa} and Kateřina {Bucsuházy} and Marek {Semela} and Tomáš {Jílek} and František {Burian} and Veronika {Svozilová} and Olga {Gruberová}",
 title="Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti",
 annote="Dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti je jednou ze základních zásad bezpečné jízdy. Cílem tohoto článku je zjistit, jakou vzdálenost řidiči subjektivně hodnotí jako bezpečnou. Do analýzy byly zahrnuty nejen situace, kdy se řidič plně věnoval řízení vozidla, ale rovněž situace, kdy byla řidičova pozornost rozptýlena. Dosažené výsledky dokládají, že při distrakci pozornosti řidiči využívají kompenzační techniky (snížení rychlosti, zvětšení podélné vzdálenosti apod.).",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="Expert Forensic Science 2018",
 chapter="145150",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2018",
 month="february",
 pages="225--232",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno"
}