Publication detail

Uplatnění plné moci udělené udělené poradci ve světle novelizovaného pokynu GFŘ

BRYCHTA, K.

Original Title

Uplatnění plné moci udělené udělené poradci ve světle novelizovaného pokynu GFŘ

Czech Title

Uplatnění plné moci udělené udělené poradci ve světle novelizovaného pokynu GFŘ

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek prezentuje vybrané závěry z novelizovaného pokynu Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a k uplatnění plné moci ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.

Czech abstract

Tento příspěvek prezentuje vybrané závěry z novelizovaného pokynu Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a k uplatnění plné moci ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.

Documents

BibTex


@article{BUT145133,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Uplatnění plné moci udělené udělené poradci ve světle novelizovaného pokynu GFŘ",
 annote="Tento příspěvek prezentuje vybrané závěry z novelizovaného pokynu Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a k uplatnění plné moci ve smyslu § 136 odst. 2 daňového řádu.",
 address="Wolters Kluwer ČR",
 chapter="145133",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer ČR",
 number="17",
 volume="25",
 year="2017",
 month="september",
 pages="13--17",
 publisher="Wolters Kluwer ČR",
 type="journal article - other"
}