Publication detail

Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu

Original Title

Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu

Czech Title

Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá určením velikosti vlivu půdorysného uspořádání (půdorysné šikmosti) přelivu na jeho kapacitu. Výsledky byly stanoveny z měření na fyzikálních modelech různě půdorysně šikmo situovaných přelivů. Také je posuzováno ovlivnění kapacity těchto přelivů způsobené zavzdušněním prostoru pod přepadovým paprskem a při nedokonalém přepadovém ději. Výslekdy jsou porovnány s poznatky dalších autorů a je provedena analýza současně používaných postupů k určení kapacity na přelivech čelních, šikmých a zakřivených.

Czech abstract

Práce se zabývá určením velikosti vlivu půdorysného uspořádání (půdorysné šikmosti) přelivu na jeho kapacitu. Výsledky byly stanoveny z měření na fyzikálních modelech různě půdorysně šikmo situovaných přelivů. Také je posuzováno ovlivnění kapacity těchto přelivů způsobené zavzdušněním prostoru pod přepadovým paprskem a při nedokonalém přepadovém ději. Výslekdy jsou porovnány s poznatky dalších autorů a je provedena analýza současně používaných postupů k určení kapacity na přelivech čelních, šikmých a zakřivených.

Documents

BibTex


@techreport{BUT145081,
 author="Jan {Šulc} and Adam {Nehudek}",
 title="Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu",
 annote="Práce se zabývá určením velikosti vlivu půdorysného uspořádání (půdorysné šikmosti) přelivu na jeho kapacitu. Výsledky byly stanoveny z měření na fyzikálních modelech různě půdorysně šikmo situovaných přelivů. Také je posuzováno ovlivnění kapacity těchto přelivů způsobené zavzdušněním prostoru pod přepadovým paprskem a při nedokonalém přepadovém ději. Výslekdy jsou porovnány s poznatky dalších autorů a je provedena analýza současně používaných postupů k určení kapacity na přelivech čelních, šikmých a zakřivených.",
 address="LVV ÚVS FAST VUT v Brně",
 booktitle="Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu",
 chapter="145081",
 howpublished="print",
 institution="LVV ÚVS FAST VUT v Brně",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--85",
 publisher="LVV ÚVS FAST VUT v Brně",
 type="report"
}