Publication detail

Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu

Original Title

Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu

Czech Title

Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu

Language

cs

Original Abstract

Ve stavebním inženýrství je možné se setkat s celou řadou aplikací matematické optimalizace (design konstrukcí, rekonstrukce dopravních sítí, apod.). Pro účely řešení těchto problémů byly původně zavedeny deterministické přístupy. Navzdory své komplexnosti ale tyto přístupy nedostačují pro uchopení pravděpodobnostní stránky zmíněných problémů a poskytují tedy pouze suboptimální řešení. Vzniká tak snaha přehodnotit tyto zavedené deterministické přístupy a přistupovat k náhodnostem v daných problémech méně přímočarou cestou. Cílem článku je představit algoritmus pro stochastickou optimalizaci designu železobetonového průřezu. Tento je založen na vnitřním cyklu deterministické optimalizace založené na gradientní metodě a vnějším cyklu stochastické optimalizace využívající regresní analýzu. Nejprve je představena a popsána deterministická úloha. Následuje popis náhodností, které do procesu vstupují, a stochastická reformulace úlohy. Potom je představen samotný algoritmus a článek končí prezentací výsledků provedených výpočtů.

Czech abstract

Ve stavebním inženýrství je možné se setkat s celou řadou aplikací matematické optimalizace (design konstrukcí, rekonstrukce dopravních sítí, apod.). Pro účely řešení těchto problémů byly původně zavedeny deterministické přístupy. Navzdory své komplexnosti ale tyto přístupy nedostačují pro uchopení pravděpodobnostní stránky zmíněných problémů a poskytují tedy pouze suboptimální řešení. Vzniká tak snaha přehodnotit tyto zavedené deterministické přístupy a přistupovat k náhodnostem v daných problémech méně přímočarou cestou. Cílem článku je představit algoritmus pro stochastickou optimalizaci designu železobetonového průřezu. Tento je založen na vnitřním cyklu deterministické optimalizace založené na gradientní metodě a vnějším cyklu stochastické optimalizace využívající regresní analýzu. Nejprve je představena a popsána deterministická úloha. Následuje popis náhodností, které do procesu vstupují, a stochastická reformulace úlohy. Potom je představen samotný algoritmus a článek končí prezentací výsledků provedených výpočtů.

BibTex


@inproceedings{BUT144980,
  author="Jakub {Venclovský} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková}",
  title="Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu",
  annote="Ve stavebním inženýrství je možné se setkat s celou řadou aplikací matematické optimalizace (design konstrukcí, rekonstrukce dopravních sítí, apod.). Pro účely řešení těchto problémů byly původně zavedeny deterministické přístupy. Navzdory své komplexnosti ale tyto přístupy nedostačují pro uchopení pravděpodobnostní stránky zmíněných problémů a poskytují tedy pouze suboptimální řešení. Vzniká tak snaha přehodnotit tyto zavedené deterministické přístupy a přistupovat k náhodnostem v daných problémech méně přímočarou cestou.

Cílem článku je představit algoritmus pro stochastickou optimalizaci designu železobetonového průřezu. Tento je založen na vnitřním cyklu deterministické optimalizace založené na gradientní metodě a vnějším cyklu stochastické optimalizace využívající regresní analýzu. Nejprve je představena a popsána deterministická úloha. Následuje popis náhodností, které do procesu vstupují, a stochastická reformulace úlohy. Potom je představen samotný algoritmus a článek končí prezentací výsledků provedených výpočtů.",
  booktitle="24. Betonářské dny 2017",
  chapter="144980",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="november",
  pages="1--10",
  type="conference paper"
}