Publication detail

Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce

Original Title

Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce

Czech Title

Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá návrhem a využitím moderních kompozitních materiálů ve formě vnitřních výztuží pro betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Využití těchto materiálů může být výhodné především při návrhu prvků exponovaných vysokému environmentálnímu zatížení, případně v oblastech, kde jsou projektem na konstrukci kladeny specifické požadavky, jako například netečnost vůči působení magnetického pole. V textu je stručně popsáno složení a výsledné chování kompozitní výztuže vystavené krátkodobému i dlouhodobému zatížení a též uvedeny základní fyzikálně-mechanické charakteristiky, které determinují návrh betonových konstrukcí vyztužených tímto moderním materiálem. Předkládaný text je první částí série článků s tématikou využití kompozitních materiálů v betonových konstrukcích. Sumarizuje základní dostupné informace a vytváří teoretický základ pro navazující články.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá návrhem a využitím moderních kompozitních materiálů ve formě vnitřních výztuží pro betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Využití těchto materiálů může být výhodné především při návrhu prvků exponovaných vysokému environmentálnímu zatížení, případně v oblastech, kde jsou projektem na konstrukci kladeny specifické požadavky, jako například netečnost vůči působení magnetického pole. V textu je stručně popsáno složení a výsledné chování kompozitní výztuže vystavené krátkodobému i dlouhodobému zatížení a též uvedeny základní fyzikálně-mechanické charakteristiky, které determinují návrh betonových konstrukcí vyztužených tímto moderním materiálem. Předkládaný text je první částí série článků s tématikou využití kompozitních materiálů v betonových konstrukcích. Sumarizuje základní dostupné informace a vytváří teoretický základ pro navazující články.

BibTex


@article{BUT144820,
 author="František {Girgle} and Jan {Prokeš} and Ondřej {Januš} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek}",
 title="Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce",
 annote="Příspěvek se zabývá návrhem a využitím moderních kompozitních materiálů ve formě vnitřních výztuží pro betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Využití těchto materiálů může být výhodné především při návrhu prvků exponovaných vysokému environmentálnímu zatížení, případně v oblastech, kde jsou projektem na konstrukci kladeny specifické požadavky, jako například netečnost vůči působení magnetického pole. V textu je stručně popsáno složení a výsledné chování kompozitní výztuže vystavené krátkodobému i dlouhodobému zatížení a též uvedeny základní fyzikálně-mechanické charakteristiky, které determinují návrh betonových konstrukcí vyztužených tímto moderním materiálem. 
Předkládaný text je první částí série článků s tématikou využití kompozitních materiálů v betonových konstrukcích. Sumarizuje základní dostupné informace a vytváří teoretický základ pro navazující články.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="144820",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="2",
 volume="17",
 year="2017",
 month="april",
 pages="50--55",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}