Publication detail

Příprava a charakterizace nové nanostrukturované vstřebatelné kožní náhrady

Original Title

Příprava a charakterizace nové nanostrukturované vstřebatelné kožní náhrady

Czech Title

Příprava a charakterizace nové nanostrukturované vstřebatelné kožní náhrady

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce je vyvinutí nové dermální bio-náhrady, jenž je tvořena dvěma vrstvami – 3D porézním skafoldem a nanovlákennou vrstvou. Připravený 3D dvouvrstvý biomateriál vykazuje optimální aplikovatelnost do kožních defektů a ran.

Czech abstract

Cílem této práce je vyvinutí nové dermální bio-náhrady, jenž je tvořena dvěma vrstvami – 3D porézním skafoldem a nanovlákennou vrstvou. Připravený 3D dvouvrstvý biomateriál vykazuje optimální aplikovatelnost do kožních defektů a ran.

BibTex


@misc{BUT144748,
 author="Veronika {Pavliňáková} and Lucy {Vojtová} and Martin {Knoz} and Dominika {Kalasová} and Břetislav {Lipový} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Veronika {Štěpánková} and Eva {Filova} and Jozef {Kaiser}",
 title="Příprava a charakterizace nové nanostrukturované vstřebatelné kožní náhrady",
 annote="Cílem této práce je vyvinutí nové dermální bio-náhrady, jenž je tvořena dvěma vrstvami – 3D porézním skafoldem a nanovlákennou vrstvou. Připravený 3D dvouvrstvý biomateriál vykazuje optimální aplikovatelnost do kožních defektů a ran.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy X.",
 chapter="144748",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2017",
 month="september",
 pages="66--67",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}