Publication detail

Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku.

Original Title

Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku.

Czech Title

Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku.

Language

cs

Original Abstract

Navzdory mnoha počátečním nezdarům se podařilo prokázat, že nově vyvinuté biodegradabilní polymerní kostní adhezivum vykazuje velmi dobré fixační schopnosti kostních úlomků u tříštivých diafyzárních zlomenin dlouhých kostí na experimentálním modelu. Ex-vivo experiment je nutné posunout do in-vivo testů s možností ověřit výše uvedené závěry.

Czech abstract

Navzdory mnoha počátečním nezdarům se podařilo prokázat, že nově vyvinuté biodegradabilní polymerní kostní adhezivum vykazuje velmi dobré fixační schopnosti kostních úlomků u tříštivých diafyzárních zlomenin dlouhých kostí na experimentálním modelu. Ex-vivo experiment je nutné posunout do in-vivo testů s možností ověřit výše uvedené závěry.

BibTex


@misc{BUT144634,
 author="Milan {Krtička} and Lenka {Michlovská} and Vladimír {Nekuda} and Ivana {Chamradová} and Marek {Zbončák} and Jozef {Kaiser} and Lucy {Vojtová}",
 title="Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku.",
 annote="Navzdory mnoha počátečním nezdarům se podařilo prokázat, že nově vyvinuté biodegradabilní polymerní kostní adhezivum vykazuje velmi dobré fixační schopnosti kostních úlomků u tříštivých diafyzárních zlomenin dlouhých kostí na experimentálním modelu. Ex-vivo experiment je nutné posunout do in-vivo testů s možností ověřit výše uvedené závěry.",
 address="Česká technika - nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy X.",
 chapter="144634",
 howpublished="print",
 institution="Česká technika - nakladatelství ČVUT",
 year="2017",
 month="september",
 pages="29--30",
 publisher="Česká technika - nakladatelství ČVUT",
 type="abstract"
}