Publication detail

Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub

Original Title

Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub

Czech Title

Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub

Language

cs

Original Abstract

Cílem článku je představit problematiku návrhu obloukových prefabrikovaných kanalizačních trub se zvýšenou odolností proti agresivnímu prostředí. První část projektu tvoří zejména vývoj zkušebního postupu a zařízení, které umožní hodnocení trvanlivosti betonů s ohledem na zatížení okolním agresivním prostředím. Platné normativní předpisy pouze předepisují třídu betonu v závislosti na agresivitě prostředí, nezkoumají dlouhodobé fyzikálně-mechanické parametry s ohledem na životnost konstrukce. Výstupem první části projektu bude optimalizovaný návrh betonové směsi zajišťující požadovanou životnost. V další části se článek zabývá zejména optimalizací návrhu trasování kanalizačního potrubí za použití obloukových trub, které musí být nedílnou součástí projekčního řešení kanalizačního potrubí sestaveného ze speciálních prefabrikovaných obloukových trub, které umožní efektivnější sanaci městských sítí a stok.

Czech abstract

Cílem článku je představit problematiku návrhu obloukových prefabrikovaných kanalizačních trub se zvýšenou odolností proti agresivnímu prostředí. První část projektu tvoří zejména vývoj zkušebního postupu a zařízení, které umožní hodnocení trvanlivosti betonů s ohledem na zatížení okolním agresivním prostředím. Platné normativní předpisy pouze předepisují třídu betonu v závislosti na agresivitě prostředí, nezkoumají dlouhodobé fyzikálně-mechanické parametry s ohledem na životnost konstrukce. Výstupem první části projektu bude optimalizovaný návrh betonové směsi zajišťující požadovanou životnost. V další části se článek zabývá zejména optimalizací návrhu trasování kanalizačního potrubí za použití obloukových trub, které musí být nedílnou součástí projekčního řešení kanalizačního potrubí sestaveného ze speciálních prefabrikovaných obloukových trub, které umožní efektivnější sanaci městských sítí a stok.

BibTex


@inproceedings{BUT142568,
 author="Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek} and Ivailo {Terzijski} and Jiří {Strnad} and Jakub {Venclovský} and Michal {Ševčík}",
 title="Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub",
 annote="Cílem článku je představit problematiku návrhu obloukových prefabrikovaných kanalizačních trub se zvýšenou odolností proti agresivnímu prostředí. První část projektu tvoří zejména vývoj zkušebního postupu a zařízení, které umožní hodnocení trvanlivosti betonů s ohledem na zatížení okolním agresivním prostředím. Platné normativní předpisy pouze předepisují třídu betonu v závislosti na agresivitě prostředí, nezkoumají dlouhodobé fyzikálně-mechanické parametry s ohledem na životnost konstrukce. Výstupem první části projektu bude optimalizovaný návrh betonové směsi zajišťující požadovanou životnost. V další části se článek zabývá zejména optimalizací návrhu trasování kanalizačního potrubí za použití obloukových trub, které musí být nedílnou součástí projekčního řešení kanalizačního potrubí sestaveného ze speciálních prefabrikovaných obloukových trub, které umožní efektivnější sanaci městských sítí a stok.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci",
 chapter="142568",
 edition="1.",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--8",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}