Publication detail

Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu

Original Title

Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu

Czech Title

Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje měření parametrů proudu v definovaných měrných profilech oblouku pravoúhlého konstantního průřezu a jeho protiproudně i poproudně navazujících přímoosých úsecích. Při měření středních i pulzačních složek rychlostí byla využita bezkontaktní měřicí technika - laserový dopplerovský anemometr (LDA) a integrální laserový anemometr (PIV). Pro doplnění charakteristik byly změřeny tlaky ve vybraných piezometrických bodech na stěnách kanálu. Měření bylo provedeno při sedmi odlišných proudových režimech. Výsledky tohoto detailního měření na vybraném relativně jednoduchém protékaném prvku slouží k následné kalibraci a verifikaci matematických modelů s odpovídajícím vhodným typem turbulence.

Czech abstract

Článek popisuje měření parametrů proudu v definovaných měrných profilech oblouku pravoúhlého konstantního průřezu a jeho protiproudně i poproudně navazujících přímoosých úsecích. Při měření středních i pulzačních složek rychlostí byla využita bezkontaktní měřicí technika - laserový dopplerovský anemometr (LDA) a integrální laserový anemometr (PIV). Pro doplnění charakteristik byly změřeny tlaky ve vybraných piezometrických bodech na stěnách kanálu. Měření bylo provedeno při sedmi odlišných proudových režimech. Výsledky tohoto detailního měření na vybraném relativně jednoduchém protékaném prvku slouží k následné kalibraci a verifikaci matematických modelů s odpovídajícím vhodným typem turbulence.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14158,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu",
 annote="Článek popisuje měření parametrů proudu v definovaných měrných profilech oblouku pravoúhlého konstantního průřezu a jeho protiproudně i poproudně navazujících přímoosých úsecích. Při měření středních i pulzačních složek rychlostí byla využita bezkontaktní měřicí technika - laserový dopplerovský anemometr (LDA) a integrální laserový anemometr (PIV). Pro doplnění charakteristik byly změřeny tlaky ve vybraných piezometrických bodech na stěnách kanálu. Měření bylo provedeno při sedmi odlišných proudových režimech. Výsledky tohoto detailního měření na vybraném relativně jednoduchém protékaném prvku slouží k následné kalibraci a verifikaci matematických modelů s odpovídajícím vhodným typem turbulence.",
 address="Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR",
 booktitle="Inženýrská mechanika 2003",
 chapter="14158",
 howpublished="print",
 institution="Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR",
 year="2003",
 month="may",
 pages="153--162",
 publisher="Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR",
 type="conference paper"
}