Publication detail

The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods.

DOSKOČIL, L. ENEV, V. GRASSET, L. WASSERBAUER, J.

Original Title

The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods.

Czech Title

Charakterizace jihomoravského lignitu v původní a upravených formách pomocí termických degradačních metod.

English Title

The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods.

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Thermal degradation experiments were performed on South Moravian lignite in its natural and treated forms primarily to investigate the changes taking place during pyrolysis, and, secondarily, to determine the structural characteristics of lignite using thermal degradation methods The lignite was treated by extraction with chloroform, demineralization, and the remineralization or sorption of calcium ions on the demineralized lignite. The analysis of pyrolysis products was performed in solid and gaseous states using FTIR analysis and the thermogravimetric technique coupled with FTIR (TG-FTIR). Experiments were complemented by thermochemolysis with tetramethylammonium hydroxide (TMAH). South Moravian lignite was characterized by the bimodal distribution of saturated fatty acids, with two maxima at n-C16 and at n-C28, and the dominance of guaiacyl units indicating a gymnosperm origin. FTIR analysis of the examined sample set showed that lignite contains different functional groups with various thermal stabilities degrading to the evolution of gases such as H2O, CO, CO2 and CH4. Precursors of the gaseous products generated and an analysis of functional groups in the samples are discussed in the paper. The results show that treatments of lignite may be reflected in their thermal behaviors during pyrolysis.

Czech abstract

Experimenty termické degradace byly provedeny na jihomoravském lignitu ve přirozené a upravených formách za účelem zkoumání změn probíhajících během pyrolýzy a sekundárně k určení strukturních charakteristik lignitu metodami termické degradace. Lignit byl zpracován extrakcí chloroformem, demineralizací a remineralizaci nebo sorpci vápenatých iontů na demineralizovaném lignitu. Analýza produktů pyrolýzy byla provedena v pevných a plynných stavech za použití analýzy FTIR a termogravimetrické techniky spojené s FTIR (TG-FTIR). Experimenty byly doplněny termochemolýzou hydroxidem tetrametylamonného (TMAH). Jihomoravský lignit byl charakterizován bimodálním rozdělením nasycených mastných kyselin se dvěma maximy při n-C16 a n-C28 a dominancí guaiacylových jednotek, které ukazují původ z nahosemenných rostlin. FTIR analýza zkoumané sady vzorků ukázala, že lignit obsahuje různé funkční skupiny s různou termickou stabilitou, která se degradují na vývoj plynů, jako jsou H2O, CO, CO2 a CH4. Prekurzory vzniklých plynných produktů a analýza funkčních skupin je diskutována v článku. Výsledky z pyrolýzy ukazují, že úprava lignitu se může odrážet v termických vlastnostech.

English abstract

Thermal degradation experiments were performed on South Moravian lignite in its natural and treated forms primarily to investigate the changes taking place during pyrolysis, and, secondarily, to determine the structural characteristics of lignite using thermal degradation methods The lignite was treated by extraction with chloroform, demineralization, and the remineralization or sorption of calcium ions on the demineralized lignite. The analysis of pyrolysis products was performed in solid and gaseous states using FTIR analysis and the thermogravimetric technique coupled with FTIR (TG-FTIR). Experiments were complemented by thermochemolysis with tetramethylammonium hydroxide (TMAH). South Moravian lignite was characterized by the bimodal distribution of saturated fatty acids, with two maxima at n-C16 and at n-C28, and the dominance of guaiacyl units indicating a gymnosperm origin. FTIR analysis of the examined sample set showed that lignite contains different functional groups with various thermal stabilities degrading to the evolution of gases such as H2O, CO, CO2 and CH4. Precursors of the gaseous products generated and an analysis of functional groups in the samples are discussed in the paper. The results show that treatments of lignite may be reflected in their thermal behaviors during pyrolysis.

Keywords

Lignite pyrolysis, Thermochemolysis, Thermal analysis, FTIR analysis, TG-FTIR

Released

31.10.2017

Pages from

83

Pages to

91

Pages count

9

BibTex


@article{BUT141401,
 author="Leoš {Doskočil} and Vojtěch {Enev} and Laurent {Grasset} and Jaromír {Wasserbauer}",
 title="The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods.",
 annote="Thermal degradation experiments were performed on South Moravian lignite in its natural and treated forms primarily to investigate the changes taking place during pyrolysis, and, secondarily, to determine the structural characteristics of lignite using thermal degradation methods The lignite was treated by extraction with chloroform, demineralization, and the remineralization or sorption of calcium ions on the demineralized lignite. The analysis of pyrolysis products was performed in solid and gaseous states using FTIR analysis and the thermogravimetric technique coupled with FTIR (TG-FTIR). Experiments were complemented by thermochemolysis with tetramethylammonium hydroxide (TMAH). South Moravian lignite was characterized by the bimodal distribution of saturated fatty acids, with two maxima at n-C16 and at n-C28, and the dominance of guaiacyl units indicating a gymnosperm origin. FTIR analysis of the examined sample set showed that lignite contains different functional groups with various thermal stabilities degrading to the evolution of gases such as H2O, CO, CO2 and CH4. Precursors of the gaseous products generated and an analysis of functional groups in the samples are discussed in the paper. The results show that treatments of lignite may be reflected in their thermal behaviors during pyrolysis.",
 chapter="141401",
 doi="10.1016/j.jaap.2017.10.022",
 howpublished="print",
 number="11",
 volume="128",
 year="2017",
 month="october",
 pages="83--91",
 type="journal article"
}