Publication detail

Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování

Original Title

Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování

Czech Title

Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování

Language

cs

Original Abstract

Stanovení závislosti míry zpětného ostřiku na odklonu dopadové plochy pomocí numerického 2D modelu. Je zkoumána i závislost na otevření uzávěru a spádu na uzávěr.

Czech abstract

Stanovení závislosti míry zpětného ostřiku na odklonu dopadové plochy pomocí numerického 2D modelu. Je zkoumána i závislost na otevření uzávěru a spádu na uzávěr.

Documents

BibTex


@techreport{BUT141144,
  author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
  title="Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování",
  annote="Stanovení závislosti míry zpětného ostřiku na odklonu dopadové plochy pomocí numerického 2D modelu. Je zkoumána i závislost na otevření uzávěru a spádu na uzávěr.",
  chapter="141144",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="november",
  pages="1--22",
  type="report"
}