Publication detail

K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?

SMÉKAL, Z. FANČAL, P.

Original Title

K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?

Czech Title

K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?

Language

cs

Original Abstract

Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.

Czech abstract

Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.

Documents

BibTex


@article{BUT140944,
 author="Zdeněk {Smékal} and Petr {Fančal}",
 title="K čemu se dají použít spektra vyšších řádů?",
 annote="Výkonová spektrální hustota (PSD) stačí k úplnému statistickému popisu normálního (Gaussova) náhodného procesu se známou střední hodnotou. Ovšem v některých praktických úlohách hledáme odlišnosti od normality a hledáme například výskyt nelinearit. Takové informace můžeme získat ze spekter vyšších řádů.",
 address="Sdělovací technika",
 chapter="140944",
 howpublished="print",
 institution="Sdělovací technika",
 number="11",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="november",
 pages="26--30",
 publisher="Sdělovací technika",
 type="journal article - other"
}