Publication detail

Human Factor and its Quantification at Flight Control

JALOVECKÝ, R., JIRGL, M., BOŘIL, J.

Original Title

Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace

Czech Title

Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace

English Title

Human Factor and its Quantification at Flight Control

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu. Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50 ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka – pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.

Czech abstract

Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu. Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50 ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka – pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.

English abstract

This paper summarizes the four-year activity of the authors in the TAČR project in the field of modelling and analyzing the human - pilot behavior during flight. A wide set of measurements of pilots reactions to selected external stimuli – changes of aircraft flight parameters was realized over this period. The measurements were performed on the available stationary and moving flight simulators. Each of the pilots was repeatedly tested by 10 defined step changes of altitude. The task of the pilots was to get the aircraft back to its initial flight altitude and stay there. The whole measurement was recorded in form of data files where the required parameters and pilot responses were periodically save with sample time of 20 or 50 ms. These recordings were consequently mathematically analyzed. For these purposes, the historically known models of pilots behavior were used. Based on the obtained results of these analyses, it was possible to evaluate the parameters of pilot's behavior models. These parameters describe the pilot’s abilities and possibilities. In addition, several pilots underwent practical flight training during this period. After this training followed the further set of testing. These results were used for evaluation of actual state and quality of pilot’s training.

Keywords

Pilot's Behavior Model, Parameters Identification, MATLAB®, Flight Training

Released

15.09.2017

Publisher

LET'S FLY s.r.o.

Location

Ostrava

ISBN

978-80-270-2104-8

Book

Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů

Edition

1

Edition number

1

Pages from

5

Pages to

19

Pages count

15

BibTex


@inproceedings{BUT139631,
 author="Miroslav {Jirgl}",
 title="Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace",
 annote="Příspěvek shrnuje čtyřletou činnost řešitelů v projektu TAČR v oblasti analýzy modelů
chování člověka - pilota při řízení letu letounu. V průběhu uvedeného období byla realizována
celá řada měření reakcí pilotů na externí podnět - změnu parametrů letu letounu. Měření se
odehrávalo na dostupných leteckých simulátorech, a to jak nepohyblivých, tak i s pohyblivou
základnou. Každý měřený pilot byl testován 10 definovanými náhlými změnami výšky letu.
Úkolem pilota při tomto testu byl návrat do původní letové hladiny. Celý průběh testu byl
vždy zaznamenán v podobě datových souborů, kde se zaznamenávaly s periodou 20 resp. 50
ms všechny potřebné parametry letu i reakce pilota. Záznamy z měření byly následně
podrobeny matematickým analýzám s využitím historicky známých modelů chování člověka
při řízení technického systému. Na základě výsledků těchto analýz pak bylo možné
vyhodnotit jednotlivé parametry, které vypovídají o schopnostech či možnostech člověka –
pilota řídit daný proces, v tomto případě simulovaný let letounu. Řada pilotů navíc procházela
v tomto období praktickým leteckým výcvikem, po němž nadcházelo další testování. Bylo
tedy možné provádět i srovnání a základní hodnocení kvality a stavu jejich vycvičenosti.",
 address="LET'S FLY s.r.o.",
 booktitle="Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů",
 chapter="139631",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="LET'S FLY s.r.o.",
 year="2017",
 month="september",
 pages="5--19",
 publisher="LET'S FLY s.r.o.",
 type="conference paper"
}