Publication detail

Risk Investment and Fuzzy Interface System

DOSTÁL, P. RUKOVANSKÝ, I. DOSKOČIL, R.

Original Title

Risk Investment and Fuzzy Interface System

Czech Title

Investiční riziko a FIS

English Title

Risk Investment and Fuzzy Interface System

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the risk investment evaluation. The fuzzy logic theory has had successful applications in risk analysis. The processes are focused on private corporate to avoid high risk business, therefore the details of applications, successful or not, are not published very often. The created fuzzy interface model helps in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. The risk evaluation plays very important roles especially in business because it helps to reduce costs.

Czech abstract

Cílem článku je prezentace využití systému FIS pro hodnocení rizikových investic. Teorie fuzzy logiky má úspěšné uplatnění v analýze rizik. Procesy se zaměřují na soukromé korporace, aby docházelo ke snižování podnikatelských rizik. Vytvořený model FIS slouží jako nástroj pro podporu rozhodování. Hodnocení rizik hraje velmi důležitou úlohu zejména v podnikání, protože pomáhá snižovat náklady.

English abstract

The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the risk investment evaluation. The fuzzy logic theory has had successful applications in risk analysis. The processes are focused on private corporate to avoid high risk business, therefore the details of applications, successful or not, are not published very often. The created fuzzy interface model helps in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. The risk evaluation plays very important roles especially in business because it helps to reduce costs.

Keywords

risk investment, fuzzy interface system, soft computing, fuzzy logic, decision making

Released

03.05.2017

Publisher

International Business Information Management Association (IBIMA)

Location

Vienna, Austria

ISBN

978-0-9860419-7-6

Book

Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth

Edition number

1.

Pages from

117

Pages to

121

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT138770,
 author="Petr {Dostál} and Imrich {Rukovanský} and Radek {Doskočil}",
 title="Risk Investment and Fuzzy Interface System",
 annote="The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the risk investment evaluation. The fuzzy logic theory has had successful applications in risk analysis. The processes are focused on private corporate to avoid high risk business, therefore the details of applications, successful or not, are not published very often. The created fuzzy interface model helps in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. The risk evaluation plays very important roles especially in business because it helps to reduce costs.",
 address="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 booktitle="Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth",
 chapter="138770",
 howpublished="online",
 institution="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 year="2017",
 month="may",
 pages="117--121",
 publisher="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 type="conference paper"
}