Publication detail

Durability characteristics of concretes with addition of polymer and steel fibres

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken

Czech Title

Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken

English Title

Durability characteristics of concretes with addition of polymer and steel fibres

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky.

Czech abstract

Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky.

English abstract

Mechanical and deformation properties of concrete are significantly improved by addition of long consruction fibres. This addition has not always positive effect on the durability of concrete, which will be the main topic of research. One of the important factors is the permeability of the superficial layer, which is basically the gateway for the various harmful substances.

Keywords

concretes;polymer fibres;steel fibres;durability;surface permeability

Released

13.02.2017

Publisher

TZB-INFO

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT138620,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken",
 annote="Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky.
",
 address="TZB-INFO",
 chapter="138620",
 howpublished="online",
 institution="TZB-INFO",
 number="15363",
 volume="1",
 year="2017",
 month="february",
 pages="1--7",
 publisher="TZB-INFO",
 type="journal article"
}