Publication detail

Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0

PROKEŠ, T. MOURALOVÁ, K. KOVÁŘ, J. ZAHRADNÍČEK, R. ANDRŠ, O.

Original Title

Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0

Czech Title

Analýza opotřebení břitové destičky s využitím Industry 4.0

English Title

Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Thread whirling technology is a compromise between surface quality and machining productivity. Grinding technology can be replaced in the production process by turning. The aim of this study is to analyze the wear of a cubic boron nitride tool used for machining ball screws by visualization in a virtual reality environment. Using electron microscopy, contactless profilometer and atomic force microscope, data were obtained in detail describing the topography and morphology of the surface of the blade fracture which allowed the generation of a 3D model of a worn cutting tool for display in CAVE (virtual reality). Due to the detailed analysis, the problem of machining has been determined, namely the low cutting speed. The whole process of optimization has been accelerated by virtual reality that has enabled the measured data to be displayed at one point and in one place.

Czech abstract

Technologie rotačního okružování je kompromisem mezi kvalitou povrchu a produktivitou obrábění, přičemž v technologickém postupu výroby je možné nahrazení operace broušení soustružením. Cílem této studie byla analýza opotřebení nástroje z kubického nitridu bóru použitého pro obrábění kuličkových šroubů pomocí vizualizace v prostředí virtuální reality. Pomocí elektronové mikroskopie (SEM), bezkontaktního profilometru a mikroskopu atomárních sil (AFM) byla získána data detailně popisující topografii a morfologii povrchu lomu břitu, na základě kterých bylo možné vygenerování 3D modelu opotřebeného řezného nástroje pro zobrazení v CAVE. Díky podrobné analýze došlo ke stanovení problému při obrábění a to nízké řezné rychlosti. Celý proces optima-lizace byl urychlen díky virtuální realitě, která umožnila zobrazit naměřená data v jeden okamžik a na jednom místě.

English abstract

Thread whirling technology is a compromise between surface quality and machining productivity. Grinding technology can be replaced in the production process by turning. The aim of this study is to analyze the wear of a cubic boron nitride tool used for machining ball screws by visualization in a virtual reality environment. Using electron microscopy, contactless profilometer and atomic force microscope, data were obtained in detail describing the topography and morphology of the surface of the blade fracture which allowed the generation of a 3D model of a worn cutting tool for display in CAVE (virtual reality). Due to the detailed analysis, the problem of machining has been determined, namely the low cutting speed. The whole process of optimization has been accelerated by virtual reality that has enabled the measured data to be displayed at one point and in one place.

Keywords

Virtual reality, ball screw, wear of cutting tool, machining, topography of surface.

Released

24.08.2017

Publisher

Springer, Cham

Location

Brno

ISBN

978-3-319-65960-2

Book

Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing

Edition number

644

Pages from

133

Pages to

140

Pages count

8

URL

BibTex


@inproceedings{BUT138577,
 author="Tomáš {Prokeš} and Kateřina {Mouralová} and Jiří {Kovář} and Radim {Zahradníček} and Ondřej {Andrš}",
 title="Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0",
 annote="Thread whirling technology is a compromise between surface quality and machining productivity. Grinding technology can be replaced in the production process by turning. The aim of this study is to analyze the wear of a cubic boron nitride tool used for machining ball screws by visualization in a virtual reality environment. Using electron microscopy, contactless profilometer and atomic force microscope, data were obtained in detail describing the topography and morphology of the surface of the blade fracture which allowed the generation of a 3D model of a worn cutting tool for display in CAVE (virtual reality). Due to the detailed analysis, the problem of machining has been determined, namely the low cutting speed. The whole process of optimization has been accelerated by virtual reality that has enabled the measured data to be displayed at one point and in one place.",
 address="Springer, Cham",
 booktitle="Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing",
 chapter="138577",
 doi="10.1007/978-3-319-65960-2_18",
 howpublished="online",
 institution="Springer, Cham",
 year="2017",
 month="august",
 pages="133--140",
 publisher="Springer, Cham",
 type="conference paper"
}