Publication detail

Fundamentals of Testing - Instructions for Exercise

ANTON, O. CIKRLE, P. HEŘMÁNKOVÁ, V. KOUKAL, J. SCHMID, P. STEHLÍK, M. VÍTEK, L. VYMAZAL, T.

Original Title

Základy zkušebnictví - Návody do cvičení

Czech Title

Základy zkušebnictví - Návody do cvičení

English Title

Fundamentals of Testing - Instructions for Exercise

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Základy zkušebnictví - návody do cvičení pro studenty 2. ročníku výuky magisterského studia Fast, VUT v Brně

Czech abstract

Základy zkušebnictví - návody do cvičení pro studenty 2. ročníku výuky magisterského studia Fast, VUT v Brně

English abstract

Fundamentals of Testing - Instructions for Exercises for Students of 2nd Year of Master's Study Fast, BUT in Brno

Keywords

destructive testing, non destructive testing, building materials, building constructions

Released

04.02.2002

Publisher

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno

Location

Brno

ISBN

80-214-2079-0

Book

Základy zkušebnictví - Návody do cvičení

Pages from

1

Pages to

62

Pages count

62

BibTex


@misc{BUT137864,
 author="Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Věra {Heřmánková} and Jan {Koukal} and Pavel {Schmid} and Michal {Stehlík} and Lubomír {Vítek} and Tomáš {Vymazal}",
 title="Základy zkušebnictví - Návody do cvičení",
 annote="Základy zkušebnictví - návody do cvičení pro studenty 2. ročníku výuky magisterského studia Fast, VUT v Brně",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 booktitle="Základy zkušebnictví - Návody do cvičení",
 chapter="137864",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 year="2002",
 month="february",
 pages="1--62",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 type="course reader"
}