Publication detail

Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice

Original Title

Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice

Czech Title

Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice

Language

cs

Original Abstract

Návody do cvičení oboru technologie betonu a keramiky, návody do cvičení oboru zkušebnictví - destruktivní a nedestruktivní postupy.

Czech abstract

Návody do cvičení oboru technologie betonu a keramiky, návody do cvičení oboru zkušebnictví - destruktivní a nedestruktivní postupy.

BibTex


@misc{BUT137863,
 author="Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Petr {Daněk} and Adam {Hubáček} and Lenka {Nevřivová} and Pavel {Schmid} and Michal {Stehlík}",
 title="Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice",
 annote="Návody do cvičení oboru technologie betonu a keramiky, návody do cvičení oboru zkušebnictví - destruktivní a nedestruktivní postupy.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 booktitle="Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice",
 chapter="137863",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 year="2013",
 month="september",
 pages="1--104",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
 type="course reader"
}