Publication detail

Prerservation of concrete surface with water borne epoxy dispersions against action of CO2

STEHLÍK, M.

Original Title

Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2

English Title

Prerservation of concrete surface with water borne epoxy dispersions against action of CO2

Type

conference paper

Language

sk

Original Abstract

V současné době je jednou z nejsledovanějších kvalitativních charakteristik stavebních konstrukcí a materiálů jejich životnost, tzv. lifetime. U stávajících konstrukcí lze prodloužit intervaly údržby či celkovou dobu životnosti správně zvolenými ochrannými prostředky.

English abstract

Currently is one of the most qualitative characteristics of structures and materials their durability, so called lifetime. It can be, by the real structures, extended maintenance intervals and overall lifetime by properly selected preservatives.

Keywords

concrete surface;preservation;water borne epoxy dispersion;action of carbon dioxide

Released

31.05.2017

ISBN

978-80-227-4689-2

Book

Construmat 2017 International Conference on Structural Materials

Edition

STU SvF Bratislava

Edition number

1

Pages from

138

Pages to

143

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT137301,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2",
 annote="V současné době je jednou z nejsledovanějších kvalitativních charakteristik stavebních konstrukcí a materiálů jejich životnost, tzv. lifetime. U stávajících konstrukcí lze prodloužit intervaly údržby či celkovou dobu životnosti správně zvolenými ochrannými prostředky.",
 booktitle="Construmat 2017 International Conference on Structural Materials",
 chapter="137301",
 edition="STU SvF Bratislava",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2017",
 month="may",
 pages="138--143",
 type="conference paper"
}