Publication detail

Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2

Original Title

Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2

Language

sk

Original Abstract

V současné době je jednou z nejsledovanějších kvalitativních charakteristik stavebních konstrukcí a materiálů jejich životnost, tzv. lifetime. U stávajících konstrukcí lze prodloužit intervaly údržby či celkovou dobu životnosti správně zvolenými ochrannými prostředky.

BibTex


@inproceedings{BUT137301,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2",
 annote="V současné době je jednou z nejsledovanějších kvalitativních charakteristik stavebních konstrukcí a materiálů jejich životnost, tzv. lifetime. U stávajících konstrukcí lze prodloužit intervaly údržby či celkovou dobu životnosti správně zvolenými ochrannými prostředky.",
 booktitle="Construmat 2017 International Conference on Structural Materials",
 chapter="137301",
 edition="STU SvF Bratislava",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2017",
 month="may",
 pages="138--143",
 type="conference paper"
}