Publication detail

Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti

Original Title

Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti

Czech Title

Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti

Language

cs

Original Abstract

Vyhodnocení trvanlivosti vláknobetonů je důležitým vstupem pro jejich širší použití ve stavebnictví. Je zřejmé, že trvanlivost vláknobetonů je přímo závislá na prostorové orientaci jejich pórové struktury.

Czech abstract

Vyhodnocení trvanlivosti vláknobetonů je důležitým vstupem pro jejich širší použití ve stavebnictví. Je zřejmé, že trvanlivost vláknobetonů je přímo závislá na prostorové orientaci jejich pórové struktury.

BibTex


@inproceedings{BUT137150,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti",
 annote="Vyhodnocení trvanlivosti vláknobetonů je důležitým vstupem pro jejich širší použití ve stavebnictví. Je zřejmé, že trvanlivost vláknobetonů je přímo závislá na prostorové orientaci jejich pórové struktury.",
 address="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 booktitle="Recycling 2017 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin",
 chapter="137150",
 edition="VUT Brno 2017",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 year="2017",
 month="april",
 pages="59--65",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 type="conference paper"
}