Publication detail

Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému

Original Title

Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému

Czech Title

Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému

Language

cs

Original Abstract

Diagnostický systém Dialife® řeší výpočtově tlakový systém parního kotle - teplosměnné trubky ve výparníku; propojovací potrubí; membránové stěny se svislými, šikmými a vodorovnými teplosměnnými trubkami; komory; komůrky; bubny; parovody; ohyby; nátrubky; vstřiky; Selektivně jsou hodnocena místa koncentrace poměrných deformací a napětí podle projektové dokumentace. Jsou používány creepové a únavové modely.

Czech abstract

Diagnostický systém Dialife® řeší výpočtově tlakový systém parního kotle - teplosměnné trubky ve výparníku; propojovací potrubí; membránové stěny se svislými, šikmými a vodorovnými teplosměnnými trubkami; komory; komůrky; bubny; parovody; ohyby; nátrubky; vstřiky; Selektivně jsou hodnocena místa koncentrace poměrných deformací a napětí podle projektové dokumentace. Jsou používány creepové a únavové modely.

BibTex


@misc{BUT134755,
 author="Jan {Fiedler}",
 title="Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému",
 annote="Diagnostický systém Dialife® řeší výpočtově tlakový systém parního kotle - teplosměnné
trubky ve výparníku; propojovací potrubí; membránové stěny se svislými, šikmými a
vodorovnými teplosměnnými trubkami; komory; komůrky; bubny; parovody; ohyby; nátrubky;
vstřiky;
Selektivně jsou hodnocena místa koncentrace poměrných deformací a napětí podle projektové
dokumentace. Jsou používány creepové a únavové modely.",
 address="FSI EU",
 chapter="134755",
 howpublished="print",
 institution="FSI EU",
 year="2016",
 month="december",
 pages="1--27",
 publisher="FSI EU"
}