Publication detail

Identifikace webových prohlížečů s využitím metody Web Browser Fingerprinting

ŠTŮSEK, M. MAŠEK, P.

Original Title

Identifikace webových prohlížečů s využitím metody Web Browser Fingerprinting

Czech Title

Identifikace webových prohlížečů s využitím metody Web Browser Fingerprinting

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o možnostech identifikace koncových stanic na základě informací dostupných skrze webový prohlížeč, bez nutnosti ukládání specifických dat na hostitelském počítači. Metoda spočívá ve vytvoření otisku webového prohlížeče (Web Browser Fingerprinting) skrze data dostupná v rámci programátorského rozhraní či hlavičky komunikačních protokolů. Přesnost této metody se pohybuje nad hranicí 94 % a její úspěšnost není závislá na použitém operačním systému či webovém prohlížeči. V článku jsou popsány metody používané pro získání otisku prohlížeče, dále jsou uvedeny možnosti ochrany před tímto způsobem identifikace webových prohlížečů.

Czech abstract

Tento článek pojednává o možnostech identifikace koncových stanic na základě informací dostupných skrze webový prohlížeč, bez nutnosti ukládání specifických dat na hostitelském počítači. Metoda spočívá ve vytvoření otisku webového prohlížeče (Web Browser Fingerprinting) skrze data dostupná v rámci programátorského rozhraní či hlavičky komunikačních protokolů. Přesnost této metody se pohybuje nad hranicí 94 % a její úspěšnost není závislá na použitém operačním systému či webovém prohlížeči. V článku jsou popsány metody používané pro získání otisku prohlížeče, dále jsou uvedeny možnosti ochrany před tímto způsobem identifikace webových prohlížečů.

Documents

BibTex


@article{BUT134060,
 author="Martin {Štůsek} and Pavel {Mašek}",
 title="Identifikace webových prohlížečů s využitím metody Web Browser Fingerprinting",
 annote="Tento článek pojednává o možnostech identifikace koncových stanic na základě informací dostupných
skrze webový prohlížeč, bez nutnosti ukládání specifických dat na hostitelském počítači. Metoda spočívá ve vytvoření otisku webového prohlížeče (Web Browser Fingerprinting) skrze data dostupná v rámci programátorského rozhraní či hlavičky komunikačních protokolů. Přesnost této metody se pohybuje nad hranicí 94 % a její úspěšnost není závislá na použitém operačním systému či webovém prohlížeči. V článku jsou popsány metody používané pro získání otisku prohlížeče, dále jsou uvedeny možnosti ochrany před tímto způsobem identifikace webových prohlížečů.",
 chapter="134060",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="19",
 year="2017",
 month="february",
 pages="1--8",
 type="journal article - other"
}