Publication detail

MOŽNOSTI ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM ORTOFOTOSNÍMKŮ

Original Title

MOŽNOSTI ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM ORTOFOTOSNÍMKŮ

Czech Title

MOŽNOSTI ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM ORTOFOTOSNÍMKŮ

Language

cs

Original Abstract

Pro využití v soudně –inženýrské praxi při analýze silničních nehod je kvalitně provedená dokumentace místa dopravní nehody (dále jen DN) základním uceleným materiálem. Je třeba mít na paměti, že na základě dokumentace místa DN budou správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení rozhodovat o zavinění nehody, o způsobu a druhu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích jednotlivými účastníky nehody a vlastně celkově hodnotit DN. Tyto materiály slouží take jako základní podklady pro práci soudních znalců při analýze nehodového děje. V tomto článku se zaměříme především na metody, způsoby a prostředky používané Policii České republiky, přesněji orgány činnými v trestním řízení či orgány policie, při topografické a fotografické dokumentaci míst silničních dopravních nehod. Cílem je porovnat tyto metody mezi sebou podle jejich přesnosti a časové náročnosti.

Czech abstract

Pro využití v soudně –inženýrské praxi při analýze silničních nehod je kvalitně provedená dokumentace místa dopravní nehody (dále jen DN) základním uceleným materiálem. Je třeba mít na paměti, že na základě dokumentace místa DN budou správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení rozhodovat o zavinění nehody, o způsobu a druhu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích jednotlivými účastníky nehody a vlastně celkově hodnotit DN. Tyto materiály slouží take jako základní podklady pro práci soudních znalců při analýze nehodového děje. V tomto článku se zaměříme především na metody, způsoby a prostředky používané Policii České republiky, přesněji orgány činnými v trestním řízení či orgány policie, při topografické a fotografické dokumentaci míst silničních dopravních nehod. Cílem je porovnat tyto metody mezi sebou podle jejich přesnosti a časové náročnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT133454,
 author="Ivo {Stáňa} and Stanislav {Tokař} and Martin {Bilík}",
 title="MOŽNOSTI ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM ORTOFOTOSNÍMKŮ",
 annote="Pro využití v soudně –inženýrské praxi při analýze silničních nehod je kvalitně provedená dokumentace místa dopravní nehody (dále jen DN) základním uceleným materiálem. Je třeba mít na paměti, že na základě dokumentace místa DN budou správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení rozhodovat o zavinění nehody, o způsobu a druhu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích jednotlivými účastníky nehody a vlastně celkově hodnotit DN. Tyto materiály slouží take jako základní podklady pro práci soudních znalců při analýze nehodového děje. V tomto článku se zaměříme především na metody, způsoby a prostředky používané Policii České republiky, přesněji orgány činnými v trestním řízení či orgány policie, při topografické a fotografické dokumentaci míst silničních dopravních nehod. Cílem je porovnat tyto metody mezi sebou podle jejich přesnosti a časové náročnosti.",
 address="Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně",
 booktitle="Sborník anotací",
 chapter="133454",
 howpublished="print",
 institution="Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně",
 year="2016",
 month="april",
 pages="80--88",
 publisher="Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně",
 type="conference paper"
}