Publication detail

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika

Original Title

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika

Czech Title

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika

Language

cs

Original Abstract

Škody na životním prostředí vznikají v důsledku dlouhodobého i krátkodobého působení negativního faktoru, nejčastěji v důsledku antropogenní činnosti. Současné metody a přístupy pro stanovení výše těchto škod jsou založeny především na kvantitativním hodnocení produkčních funkcí přírody a vzniklé majetkové újmy. Jedním z těchto případů jsou i úniky nebezpečných chemických látek při havárii v rámci jejich přepravy po silnici. Cílem příspěvku je proto představit návrh metodologie řešení hodnocení škod na životním prostředí v souvislosti s těmito událostmi. Tato metodologie využívá systémového přístupu a metod analýzy rizika za účelem dosažení komplexních výsledků, které zahrnují škody jak na produkčních, tak i mimoprodukčních funkcích. Návrh byl následně formulován do jednoduchého softwarového nástroje za účelem jeho snadné aplikace v praxi.

Czech abstract

Škody na životním prostředí vznikají v důsledku dlouhodobého i krátkodobého působení negativního faktoru, nejčastěji v důsledku antropogenní činnosti. Současné metody a přístupy pro stanovení výše těchto škod jsou založeny především na kvantitativním hodnocení produkčních funkcí přírody a vzniklé majetkové újmy. Jedním z těchto případů jsou i úniky nebezpečných chemických látek při havárii v rámci jejich přepravy po silnici. Cílem příspěvku je proto představit návrh metodologie řešení hodnocení škod na životním prostředí v souvislosti s těmito událostmi. Tato metodologie využívá systémového přístupu a metod analýzy rizika za účelem dosažení komplexních výsledků, které zahrnují škody jak na produkčních, tak i mimoprodukčních funkcích. Návrh byl následně formulován do jednoduchého softwarového nástroje za účelem jeho snadné aplikace v praxi.

BibTex


@inproceedings{BUT132461,
 author="Barbora {Schüllerová} and Vladimír {Adamec} and Pavel {Bulejko}",
 title="Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika",
 annote="Škody na životním prostředí vznikají v důsledku dlouhodobého i krátkodobého působení negativního faktoru, nejčastěji v důsledku antropogenní činnosti. Současné metody a přístupy pro stanovení výše těchto škod jsou založeny především na kvantitativním hodnocení produkčních funkcí přírody a vzniklé majetkové újmy. Jedním z těchto případů jsou i úniky nebezpečných chemických látek při havárii v rámci jejich přepravy po silnici. Cílem příspěvku je proto představit návrh metodologie řešení hodnocení škod na životním prostředí v souvislosti s těmito událostmi. Tato metodologie využívá systémového přístupu a metod analýzy rizika za účelem dosažení komplexních výsledků, které zahrnují škody jak na produkčních, tak i mimoprodukčních funkcích. Návrh byl následně formulován do jednoduchého softwarového nástroje za účelem jeho snadné aplikace v praxi.",
 address="ÚSI VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně",
 chapter="132461",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ÚSI VUT v Brně",
 year="2017",
 month="january",
 pages="512--521",
 publisher="ÚSI VUT v Brně",
 type="conference paper"
}