Publication detail

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L.

Original Title

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

Czech Title

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou zpracování škváry ze spalovenského kotle pro použití ve stavebním průmyslu. Řeší zejména obsažené kovy, nekovové nečistoty, způsoby zpracování škváry a její dekontaminace v otevřeném prostoru.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou zpracování škváry ze spalovenského kotle pro použití ve stavebním průmyslu. Řeší zejména obsažené kovy, nekovové nečistoty, způsoby zpracování škváry a její dekontaminace v otevřeném prostoru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13229,
 author="Zdeněk {Skála} and Jana {Suzová} and Milan {Koňařík} and Lubomír {Jati}",
 title="Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu",
 annote="Tento příspěvek se zabývá problematikou zpracování škváry ze spalovenského kotle pro použití ve stavebním průmyslu. Řeší zejména obsažené kovy, nekovové nečistoty, způsoby zpracování škváry a její dekontaminace v otevřeném prostoru.",
 address="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="RECYCLING 2003",
 chapter="13229",
 institution="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2003",
 month="march",
 pages="78",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}