Publication detail

Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením

Original Title

Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením

Czech Title

Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením

Language

cs

Original Abstract

Práce popisuje experimentální výzkum zaměřený na stanovení vlivu půdorysného zakřivení přelivu na jeho kapacitu.

Czech abstract

Práce popisuje experimentální výzkum zaměřený na stanovení vlivu půdorysného zakřivení přelivu na jeho kapacitu.

Documents

BibTex


@techreport{BUT132243,
 author="Petr {Lukášek} and Jan {Šulc}",
 title="Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením",
 annote="Práce popisuje experimentální výzkum zaměřený na stanovení vlivu půdorysného zakřivení přelivu na jeho kapacitu.",
 address="VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV",
 chapter="132243",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV",
 year="2016",
 month="december",
 pages="1--70",
 publisher="VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV",
 type="report"
}