Publication detail

Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů

Original Title

Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů

Czech Title

Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů

Language

cs

Original Abstract

Výzkum zaměřený vliv zatopení rozstřikovacího uzávěru na jeho kapacitu, která je vyjádřena součinitelem výtoku. Dále je diskutován vliv zavzdušení na kapacitu a stabilitu tlakových poměrů. Práce byly prováděny na zmenšeném hydraulickém modelu rozstřikovacího uzávěru o vstupním průměru 67 mm.

Czech abstract

Výzkum zaměřený vliv zatopení rozstřikovacího uzávěru na jeho kapacitu, která je vyjádřena součinitelem výtoku. Dále je diskutován vliv zavzdušení na kapacitu a stabilitu tlakových poměrů. Práce byly prováděny na zmenšeném hydraulickém modelu rozstřikovacího uzávěru o vstupním průměru 67 mm.

Documents

BibTex


@techreport{BUT132212,
  author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
  title="Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů",
  annote="Výzkum zaměřený vliv zatopení rozstřikovacího uzávěru na jeho kapacitu, která je vyjádřena součinitelem výtoku. Dále je diskutován vliv zavzdušení na kapacitu a stabilitu tlakových poměrů. Práce byly prováděny na zmenšeném hydraulickém modelu rozstřikovacího uzávěru o vstupním průměru 67 mm.",
  chapter="132212",
  howpublished="print",
  year="2016",
  month="december",
  pages="1--26",
  type="report"
}