Publication detail

Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže

Original Title

Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže

Czech Title

Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže

Language

cs

Original Abstract

Článek tematicky spadá do oblasti nekovových kompozitních výztuží, kdy blíže pojednává o možnosti použití kompozitní nekovové výztuže jako smykových trnů v přechodových oblastech betonových konstrukcí. Pro své nesporné výhody v porovnání s běžně užívanou ocelovou betonářskou výztuží se FRP materiály v posledních letech rozšířily i ve stavebnictví, kde nacházejí stále další aplikační možnosti. Kromě aplikací využívajících tahových vlastností FRP výztuží článek představuje možnost jejich použití také u prvků pro přenos smykového namáhání – např. smykové trny pro propojení betonových vozovek. Vzhledem k působení vlivů agresivního prostředí, především působení solí a rozmrazovacích cyklů, jsou na tyto prvky v případě jejich provedení z oceli kladeny zvýšené nároky pro zajištění její životnosti. U nekovové kompozitní výztuže lze využít vysoké odolnosti vůči působení těchto vlivů. Experimentální program provedený na Fakultě stavební VUT v Brně se s ohledem na dominantní způsob namáhání tohoto typu prvku zaměřil na stanovení mezního smykového napětí FRP výztuže. Skupina zkušebních vzorků sestávala z několika typů FRP výztuží, které byly doplněny o vzorky betonářské výztuže. Díky tomuto bylo možné jednak porovnat vliv jednotlivých nosných vláken na chování a celkovou únosnost výztuží, ale také přímo porovnat únosnosti „ve střihu“ nekovové a klasické ocelové výztuže. Zkušební postupy byly převzaty z ACI 440.3R-12, přičemž samotné provedení zatěžovací zkoušky bylo pozměněno s ohledem na způsob namáhání prvku a technické možnosti laboratoře.

Czech abstract

Článek tematicky spadá do oblasti nekovových kompozitních výztuží, kdy blíže pojednává o možnosti použití kompozitní nekovové výztuže jako smykových trnů v přechodových oblastech betonových konstrukcí. Pro své nesporné výhody v porovnání s běžně užívanou ocelovou betonářskou výztuží se FRP materiály v posledních letech rozšířily i ve stavebnictví, kde nacházejí stále další aplikační možnosti. Kromě aplikací využívajících tahových vlastností FRP výztuží článek představuje možnost jejich použití také u prvků pro přenos smykového namáhání – např. smykové trny pro propojení betonových vozovek. Vzhledem k působení vlivů agresivního prostředí, především působení solí a rozmrazovacích cyklů, jsou na tyto prvky v případě jejich provedení z oceli kladeny zvýšené nároky pro zajištění její životnosti. U nekovové kompozitní výztuže lze využít vysoké odolnosti vůči působení těchto vlivů. Experimentální program provedený na Fakultě stavební VUT v Brně se s ohledem na dominantní způsob namáhání tohoto typu prvku zaměřil na stanovení mezního smykového napětí FRP výztuže. Skupina zkušebních vzorků sestávala z několika typů FRP výztuží, které byly doplněny o vzorky betonářské výztuže. Díky tomuto bylo možné jednak porovnat vliv jednotlivých nosných vláken na chování a celkovou únosnost výztuží, ale také přímo porovnat únosnosti „ve střihu“ nekovové a klasické ocelové výztuže. Zkušební postupy byly převzaty z ACI 440.3R-12, přičemž samotné provedení zatěžovací zkoušky bylo pozměněno s ohledem na způsob namáhání prvku a technické možnosti laboratoře.

BibTex


@inproceedings{BUT131488,
  author="Vojtěch {Kostiha} and František {Girgle} and Anna {Matušíková} and Petr {Daněk} and Petr {Štěpánek}",
  title="Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže",
  annote="Článek tematicky spadá do oblasti nekovových kompozitních výztuží, kdy blíže pojednává o možnosti použití kompozitní nekovové výztuže jako smykových trnů v přechodových oblastech betonových konstrukcí. Pro své nesporné výhody v porovnání s běžně užívanou ocelovou betonářskou výztuží se FRP materiály v posledních letech rozšířily i ve stavebnictví, kde nacházejí stále další aplikační možnosti. Kromě aplikací využívajících tahových vlastností FRP výztuží článek představuje možnost jejich použití také u prvků pro přenos smykového namáhání – např. smykové trny pro propojení betonových vozovek. Vzhledem k působení vlivů agresivního prostředí, především působení solí a rozmrazovacích cyklů, jsou na tyto prvky v případě jejich provedení z oceli kladeny zvýšené nároky pro zajištění její životnosti. U nekovové kompozitní výztuže lze využít vysoké odolnosti vůči působení těchto vlivů.
Experimentální program provedený na Fakultě stavební VUT v Brně se s ohledem na dominantní způsob namáhání tohoto typu prvku zaměřil na stanovení mezního smykového napětí FRP výztuže. Skupina zkušebních vzorků sestávala z několika typů FRP výztuží, které byly doplněny o vzorky betonářské výztuže. Díky tomuto bylo možné jednak porovnat vliv jednotlivých nosných vláken na chování a celkovou únosnost výztuží, ale také přímo porovnat únosnosti „ve střihu“ nekovové a klasické ocelové výztuže. Zkušební postupy byly převzaty z ACI 440.3R-12, přičemž samotné provedení zatěžovací zkoušky bylo pozměněno s ohledem na způsob namáhání prvku a technické možnosti laboratoře.
",
  booktitle="23. Betonářské dny (2016) Sborník",
  chapter="131488",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}