Publication detail

Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku

Original Title

Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku

Language

sk

Original Abstract

Horčík a jeho zliatiny patria k perspektívnym bio-degradovateľným materiálom využívaným hlavne pre ich mechanické vlastnosti veľmi podobné kostiam cicavcov. Potenciálne problémy vo využití horčíkových zliatin ako bio-materiálov môžu byť spôsobené veľmi rýchlou degradáciou, ktorá je spojená s resorbčnými problémami a veľkým vývojom vodíka. Tieto problémy je možné eliminovať vhodnou povrchovou úpravou horčíkových zliatin. Z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá vplyvom fluoridového konverzného povlaku pripraveného nekonvenčnou technikou, vložením tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61 do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C po rôznu dobu expozície, na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny. Vplyv povrchovej úpravy na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny bol analyzovaný pomocou techniky lineárnej polarizácie v roztoku simulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Získané výsledky preukázali, že tento spôsob povrchovej úpravy už pri krátkej dobe tvorby povlaku výrazne zvýšil koróznu odolnosť tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61.

BibTex


@article{BUT131250,
 author="Juliána {Drábiková} and Filip {Pastorek} and Stanislava {Fintová} and Pavel {Doležal} and Jaromír {Wasserbauer}",
 title="Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku",
 annote="Horčík a jeho zliatiny patria k perspektívnym bio-degradovateľným materiálom využívaným hlavne pre ich mechanické vlastnosti veľmi podobné kostiam cicavcov. Potenciálne problémy vo využití horčíkových zliatin ako bio-materiálov môžu byť spôsobené veľmi rýchlou degradáciou, ktorá je spojená s resorbčnými problémami a veľkým vývojom vodíka. Tieto problémy je možné eliminovať vhodnou povrchovou úpravou horčíkových zliatin. Z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá vplyvom fluoridového konverzného povlaku pripraveného nekonvenčnou technikou, vložením tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61 do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C po rôznu dobu expozície, na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny. Vplyv povrchovej úpravy na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny bol analyzovaný pomocou techniky lineárnej polarizácie v roztoku simulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Získané výsledky preukázali, že tento spôsob povrchovej úpravy už pri krátkej dobe tvorby povlaku výrazne zvýšil koróznu odolnosť tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61.",
 chapter="131250",
 doi="10.1515/kom-2016-0021",
 howpublished="online",
 number="5",
 volume="60",
 year="2016",
 month="december",
 pages="132--138",
 type="journal article in Scopus"
}