Publication detail

Analysis of the pilot's behavior during flight control using flight simulators

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R.

Original Title

Analýza chování pilota při řízení letu letounu s vyžitím leteckých simulátorů

Czech Title

Analýza chování pilota při řízení letu letounu s vyžitím leteckých simulátorů

English Title

Analysis of the pilot's behavior during flight control using flight simulators

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek prezentuje především výsledky disertační práce, která byla zpracovávána za výrazné podpory pracoviště katedry leteckých elektrotechnických systémů, Univerzity obrany. Výcvik pilotů, především pak vojenských pilotů, na kterém se univerzita obrany výrazně podílí, je velmi nákladnou činností. Všechna výcviková zařízení se snaží tyto náklady snížit, aniž by utrpěla podstata výcviku a především jeho bezpečnost. Autoři článku se věnují problematice speciálního testování pilotů již několik let a výsledkem jejich práce je další ucelené dílo v podobě disertační práce, kde jsou popsány metody pro hodnocení aktuálního stavu výcviku pilotů. Navržené testování a jeho následná analýza přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na provádění vlastního výcviku. S nadsázkou lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu.

Czech abstract

Článek prezentuje především výsledky disertační práce, která byla zpracovávána za výrazné podpory pracoviště katedry leteckých elektrotechnických systémů, Univerzity obrany. Výcvik pilotů, především pak vojenských pilotů, na kterém se univerzita obrany výrazně podílí, je velmi nákladnou činností. Všechna výcviková zařízení se snaží tyto náklady snížit, aniž by utrpěla podstata výcviku a především jeho bezpečnost. Autoři článku se věnují problematice speciálního testování pilotů již několik let a výsledkem jejich práce je další ucelené dílo v podobě disertační práce, kde jsou popsány metody pro hodnocení aktuálního stavu výcviku pilotů. Navržené testování a jeho následná analýza přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na provádění vlastního výcviku. S nadsázkou lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu.

English abstract

This paper presents especially results of the doctoral thesis written by significant support of the Faculty of Military Technology, University of Defence. The pilots training, especially the training of military pilots, which University of Defence participates, is very expensive activity. The flight training centres are trying to reduce the costs without suffering the nature of training and above all security. The authors deal with special testing of pilots issue for several years. The result of this effort is the mentioned doctoral thesis which presents several approaches for assessment of actual state of pilot and level of training. Moreover, the proposed testing and its analysis do not mean increasing of costs within pilots training. There is a possibility that this testing may lead to increasing pilot’s readiness to non-standard situations during flight, e.g. lateral winds hear or sudden altitude change

Keywords

the behavior of the pilot, Flight Simulator, MATLAB

Released

19.10.2016

Publisher

Univerzita obrany

Location

Brno

ISBN

978-80-7231-377-8

Book

Sborník příspěvků 16. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel

Pages from

12

Pages to

20

Pages count

9

BibTex


@inproceedings{BUT131212,
 author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký}",
 title="Analýza chování pilota při řízení letu letounu s vyžitím leteckých simulátorů",
 annote="Článek prezentuje především výsledky disertační práce, která byla zpracovávána za výrazné podpory pracoviště katedry leteckých elektrotechnických systémů, Univerzity obrany. Výcvik pilotů, především pak vojenských pilotů, na kterém se univerzita obrany výrazně podílí, je velmi nákladnou činností. Všechna výcviková zařízení se snaží tyto náklady snížit, aniž by utrpěla podstata výcviku a především jeho bezpečnost. Autoři článku se věnují problematice speciálního testování pilotů již několik let a výsledkem jejich práce je další ucelené dílo v podobě disertační práce, kde jsou popsány metody pro hodnocení aktuálního stavu výcviku pilotů. Navržené testování a jeho následná analýza přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na provádění vlastního výcviku. S nadsázkou lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu.",
 address="Univerzita obrany",
 booktitle="Sborník příspěvků 16. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel",
 chapter="131212",
 howpublished="online",
 institution="Univerzita obrany",
 year="2016",
 month="october",
 pages="12--20",
 publisher="Univerzita obrany",
 type="conference paper"
}