Publication detail

Teagerův-Kaiserův energetický operátor

Original Title

Teagerův-Kaiserův energetický operátor

Czech Title

Teagerův-Kaiserův energetický operátor

Language

cs

Original Abstract

Teagerův-Kaiserův energetický operátor (TEO) patří mezi nelineární metody zpracování signálu. Jeho výhodou je úzké časové okno, které umožňuje lokální analýzu signálu. Přestože jeho definice je relativně jednoduchá, tak se uplatňuje v řadě oblastí zpracování signálu,.

Czech abstract

Teagerův-Kaiserův energetický operátor (TEO) patří mezi nelineární metody zpracování signálu. Jeho výhodou je úzké časové okno, které umožňuje lokální analýzu signálu. Přestože jeho definice je relativně jednoduchá, tak se uplatňuje v řadě oblastí zpracování signálu,.

BibTex


@article{BUT130090,
 author="Zdeněk {Smékal} and Tomáš {Kiska} and Jiří {Mekyska}",
 title="Teagerův-Kaiserův energetický operátor",
 annote="Teagerův-Kaiserův energetický operátor (TEO) patří mezi nelineární metody zpracování signálu. Jeho výhodou je úzké časové okno, které umožňuje lokální analýzu signálu. Přestože jeho definice je relativně jednoduchá, tak se uplatňuje v řadě oblastí zpracování signálu,.",
 address="Sdělovací technika, spol. s.r.o.",
 chapter="130090",
 howpublished="print",
 institution="Sdělovací technika, spol. s.r.o.",
 number="12",
 volume="2016",
 year="2016",
 month="december",
 pages="30--33",
 publisher="Sdělovací technika, spol. s.r.o.",
 type="journal article - other"
}