Publication detail

STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE

Original Title

STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE

Czech Title

STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE

Language

cs

Original Abstract

Hlavním cílem článku je srovnání koeficientu odhalení D v případě nasazení akustické emise a ostatních nedestruktivních metod (vibrační metody, ultrazvuk a analýza hluku), jejichž výstupy v porovnání s akustickou emisí se ukázaly jako nedostatečné a méně citlivé. Naměřená data akustické emise na nepoškozených válcích byla zpracována a analyzována a poté na nich byly vytvořeny různé typy poškození. V rámci tohoto výzkumu byl vyvinut nový detekční parametr „DAE“, který hodnotí a klasifikuje úroveň odhalení poškození na základě zjištěných rozdílů mezi nepoškozenými a poškozenými válci. Tato studie navazuje na předchozí práce zaměřené na vývoj nového systému pro monitorování pneumatických komponent, který je podpořen grantem TAČR.

Czech abstract

Hlavním cílem článku je srovnání koeficientu odhalení D v případě nasazení akustické emise a ostatních nedestruktivních metod (vibrační metody, ultrazvuk a analýza hluku), jejichž výstupy v porovnání s akustickou emisí se ukázaly jako nedostatečné a méně citlivé. Naměřená data akustické emise na nepoškozených válcích byla zpracována a analyzována a poté na nich byly vytvořeny různé typy poškození. V rámci tohoto výzkumu byl vyvinut nový detekční parametr „DAE“, který hodnotí a klasifikuje úroveň odhalení poškození na základě zjištěných rozdílů mezi nepoškozenými a poškozenými válci. Tato studie navazuje na předchozí práce zaměřené na vývoj nového systému pro monitorování pneumatických komponent, který je podpořen grantem TAČR.

BibTex


@inproceedings{BUT129961,
 author="Miroslav {Jána} and Houssam {Mahmoud} and Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
 title="STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE",
 annote="Hlavním cílem článku je srovnání koeficientu odhalení D v případě nasazení akustické emise a ostatních nedestruktivních metod (vibrační metody, ultrazvuk a analýza hluku), jejichž výstupy v porovnání s akustickou emisí se ukázaly jako nedostatečné a méně citlivé. Naměřená data akustické emise na nepoškozených válcích byla zpracována a analyzována a poté na nich byly vytvořeny různé typy poškození. V rámci tohoto výzkumu byl vyvinut nový detekční parametr „DAE“, který hodnotí a klasifikuje úroveň odhalení poškození na základě zjištěných rozdílů mezi nepoškozenými a poškozenými válci. Tato studie navazuje na předchozí práce zaměřené na vývoj nového systému pro monitorování pneumatických komponent, který je podpořen grantem TAČR.",
 address="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 booktitle="Defektoskopie 2016, NDE for Safety",
 chapter="129961",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 year="2016",
 month="november",
 pages="27--35",
 publisher="Vysoké účení technické v Brně, ČNDT",
 type="conference paper"
}