Publication detail

Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita

Original Title

Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita

Czech Title

Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je z větší části věnován teoretickému rozboru jednotlivých faktorů, které nejvíce ovlivňují přenosovou kapacitu ADSL přípojky a způsobu jejich matematického modelování. Rovněž jsou zde prezentovány výsledky několika praktických měření, parametry současné komerční nabídky tohoto typu vysokorychlostního připojení a odhad budoucího vývoje.

Czech abstract

Příspěvek je z větší části věnován teoretickému rozboru jednotlivých faktorů, které nejvíce ovlivňují přenosovou kapacitu ADSL přípojky a způsobu jejich matematického modelování. Rovněž jsou zde prezentovány výsledky několika praktických měření, parametry současné komerční nabídky tohoto typu vysokorychlostního připojení a odhad budoucího vývoje.

BibTex


@inproceedings{BUT12989,
 author="Radim {Číž}",
 title="Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita",
 annote="Příspěvek je z větší části věnován teoretickému rozboru jednotlivých faktorů, které nejvíce ovlivňují přenosovou kapacitu ADSL přípojky a způsobu jejich matematického modelování. Rovněž jsou zde prezentovány výsledky několika praktických měření, parametry současné komerční nabídky tohoto typu vysokorychlostního připojení a odhad budoucího vývoje.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004",
 chapter="12989",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}