Publication detail

Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu

BRYCHTA, K.

Original Title

Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu

Czech Title

Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje závěry uvedené v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního sodu ČR (dále jen NSS ČR) a navazujících rozhodnutí NSS ČR týkajících se posouzení charakteru penále z hlediska možnosti aplikace čl. 6 a 7 Úmluvy.

Czech abstract

Příspěvek prezentuje závěry uvedené v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního sodu ČR (dále jen NSS ČR) a navazujících rozhodnutí NSS ČR týkajících se posouzení charakteru penále z hlediska možnosti aplikace čl. 6 a 7 Úmluvy.

Documents

BibTex


@article{BUT129095,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu",
 annote="Příspěvek prezentuje závěry uvedené v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního sodu ČR (dále jen NSS ČR) a navazujících rozhodnutí NSS ČR týkajících se posouzení charakteru penále z hlediska možnosti aplikace čl. 6 a 7 Úmluvy.",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="129095",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="11",
 volume="24",
 year="2016",
 month="june",
 pages="17--21",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}