Publication detail

Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží

ŠTĚPÁNEK, P. DIBELKA, V. FOJTL, J. HORÁK, D.

Original Title

Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží

Czech Title

Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje externí zesilování ohybově namáhaných stropních panelů. Zesilování je provedeno uhlíkovými tkaninami, uhíkovými lamelami a skleněnými tkaninami. V rámci dlouhodobého experimentu je zkoumána odezva zesilovacích a zesilovaných prvků při dlouhodobě půobícím zatížení a klimatických podmínkách, Součástí článku jsou také technické závěry a doporučení pro technickou praxi, které z experimentu vyplývají. V současné době je také vytvářen matematický model, který simuluje chování jednotivých typů zesilování.

Czech abstract

Článek popisuje externí zesilování ohybově namáhaných stropních panelů. Zesilování je provedeno uhlíkovými tkaninami, uhíkovými lamelami a skleněnými tkaninami. V rámci dlouhodobého experimentu je zkoumána odezva zesilovacích a zesilovaných prvků při dlouhodobě půobícím zatížení a klimatických podmínkách, Součástí článku jsou také technické závěry a doporučení pro technickou praxi, které z experimentu vyplývají. V současné době je také vytvářen matematický model, který simuluje chování jednotivých typů zesilování.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12855,
 author="Petr {Štěpánek} and Vladimír {Dibelka} and Jan {Fojtl} and David {Horák}",
 title="Některé aspekty zesilování železobetonových kontrukcí externí lepenou výztuží",
 annote="Článek popisuje externí zesilování ohybově namáhaných stropních panelů. Zesilování je provedeno uhlíkovými tkaninami, uhíkovými lamelami a skleněnými tkaninami. V rámci dlouhodobého experimentu je zkoumána odezva zesilovacích a zesilovaných prvků při dlouhodobě půobícím zatížení a klimatických podmínkách, Součástí článku jsou také technické závěry a doporučení pro technickou praxi, které z experimentu vyplývají. V současné době je také vytvářen matematický model, který simuluje chování jednotivých typů zesilování.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB)",
 booktitle="Sborník příspěvků Betonářské dny 2004",
 chapter="12855",
 edition="2004",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB)",
 year="2004",
 month="december",
 pages="421--427",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI (ČSB)",
 type="conference paper"
}