Publication detail

Analysis of methods for the measurement of human behavior during flight

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R., BOŘIL, J.

Original Title

Analýza metod měření lidského chování při řízení letu

Czech Title

Analýza metod měření lidského chování při řízení letu

English Title

Analysis of methods for the measurement of human behavior during flight

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Současný výcvik pilotů je velmi nákladnou činností. Snahou všech výcvikových zařízení je tyto náklady snížit, ale nesmí utrpět podstata výcviku a především pak i bezpečnost letu nových pilotů. Autoři se problematice testování věnují již několik let a dosažené výsledky umožňují sledovat aktuální stav výcviku jednotlivce. Článek prezentuje možný způsob provádění speciálních testů v průběhu výcviku, které s pomocí matematického aparátu a statistického zpracování získaných údajů, ukazují na aktuální stav ve výcviku pilotů. Navržené testování přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na prováděný výcvik. S nadsázkou lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu. Předložený článek navazuje na loňský příspěvek zveřejněný na této konferenci a velmi stručně pak shrnuje především doktorskou práci.

Czech abstract

Současný výcvik pilotů je velmi nákladnou činností. Snahou všech výcvikových zařízení je tyto náklady snížit, ale nesmí utrpět podstata výcviku a především pak i bezpečnost letu nových pilotů. Autoři se problematice testování věnují již několik let a dosažené výsledky umožňují sledovat aktuální stav výcviku jednotlivce. Článek prezentuje možný způsob provádění speciálních testů v průběhu výcviku, které s pomocí matematického aparátu a statistického zpracování získaných údajů, ukazují na aktuální stav ve výcviku pilotů. Navržené testování přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na prováděný výcvik. S nadsázkou lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu. Předložený článek navazuje na loňský příspěvek zveřejněný na této konferenci a velmi stručně pak shrnuje především doktorskou práci.

English abstract

The current pilot training is very costly activities. The effort of all training institutes is to reduce these costs, but shall not suffer the nature of training and flight safety of the new pilots. The authors deals with the issue of pilot testing several years and the obtained results allow to track the current state of training of the individual pilot. This paper presents a possible way of the the special tests implementation during pilot training, which help assessing the actual state of pilot training via mathematical and statistical processing of the obtained data. The proposed testing does not mean an increase in the cost of training. With exaggeration, it can be argued that even they can increase the readiness of the pilot on the nonstandard progress of flight. Presented paper follows up on last year's post published contribution on this conference and then very briefly summarizes the particular doctoral thesis.

Keywords

Model behavior, identification of parameters, MATLAB ®, pilot training

Released

16.09.2016

Publisher

LET'S FLY s.r.o.

Location

Mezinárodní letiště Ostrava, 742 51 Mošnov 403

ISBN

978-80-270-0053-1

Book

Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů

Edition

1

Edition number

1

Pages from

5

Pages to

17

Pages count

13

BibTex


@inproceedings{BUT128272,
 author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký}",
 title="Analýza metod měření lidského chování při řízení letu",
 annote="Současný výcvik pilotů je velmi nákladnou činností. Snahou všech výcvikových
zařízení je tyto náklady snížit, ale nesmí utrpět podstata výcviku a především pak i bezpečnost
letu nových pilotů. Autoři se problematice testování věnují již několik let a dosažené výsledky
umožňují sledovat aktuální stav výcviku jednotlivce. Článek prezentuje možný způsob
provádění speciálních testů v průběhu výcviku, které s pomocí matematického aparátu a
statistického zpracování získaných údajů, ukazují na aktuální stav ve výcviku pilotů.
Navržené testování přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na prováděný výcvik. S nadsázkou
lze tvrdit, že dokonce mohou zvýšit připravenost pilota na nestandardní průběh letu, kterým
může být stranový střih větru či výškový propad letu letounu. Předložený článek navazuje na
loňský příspěvek zveřejněný na této konferenci a velmi stručně pak shrnuje především
doktorskou práci.",
 address="LET'S FLY s.r.o.",
 booktitle="Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů",
 chapter="128272",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="LET'S FLY s.r.o.",
 year="2016",
 month="september",
 pages="5--17",
 publisher="LET'S FLY s.r.o.",
 type="conference paper"
}