Publication detail

Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů

LABAJ, M. JAROLÍM, T. VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů

Czech Title

Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů

Language

cs

Original Abstract

V posledních letech se nanotechnologie stala hnací silou ve většině průmyslových odvětví a ani stavebnictví není výjimkou. Z tohoto důvodu článek se zabývá nejaktuálnější problematiku využití nanočástic v betonu - jejich účinné dispergaci. V experimentální části článku bylo využito mimořádných fyzikálních a mechanických vlastností uhlíkových nanotrubiček (CNT). Častým problémem při práci s uhlíkovými nanotrubičkami je jejich aglomerace, která nastává v důsledku kombinace vysoké povrchové energie těchto nanočástic, Van der Waalsových sil a jejich enormního štíhlostního poměru. Tento fakt omezuje možnost použití CNT v cementových materiálech. V experimentu je studována možnost rozdružení CNT pomocí ultrazvukové energie. Výsledky potvrdily trendy pozorované v literatuře poskytly cenné podněty pro další práci na využití nanotechnologií v betonu.

Czech abstract

V posledních letech se nanotechnologie stala hnací silou ve většině průmyslových odvětví a ani stavebnictví není výjimkou. Z tohoto důvodu článek se zabývá nejaktuálnější problematiku využití nanočástic v betonu - jejich účinné dispergaci. V experimentální části článku bylo využito mimořádných fyzikálních a mechanických vlastností uhlíkových nanotrubiček (CNT). Častým problémem při práci s uhlíkovými nanotrubičkami je jejich aglomerace, která nastává v důsledku kombinace vysoké povrchové energie těchto nanočástic, Van der Waalsových sil a jejich enormního štíhlostního poměru. Tento fakt omezuje možnost použití CNT v cementových materiálech. V experimentu je studována možnost rozdružení CNT pomocí ultrazvukové energie. Výsledky potvrdily trendy pozorované v literatuře poskytly cenné podněty pro další práci na využití nanotechnologií v betonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT127105,
 author="Martin {Labaj} and Tomáš {Jarolím} and Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů",
 annote="V posledních letech se nanotechnologie stala hnací silou ve většině průmyslových odvětví a ani stavebnictví není výjimkou. Z tohoto důvodu článek se zabývá nejaktuálnější problematiku využití nanočástic v betonu - jejich účinné dispergaci. V experimentální části článku bylo využito mimořádných fyzikálních a mechanických vlastností uhlíkových nanotrubiček (CNT). Častým problémem při práci s uhlíkovými nanotrubičkami je jejich aglomerace, která nastává v důsledku kombinace vysoké povrchové energie těchto nanočástic, Van der Waalsových sil a jejich enormního štíhlostního poměru. Tento fakt omezuje možnost použití CNT v cementových materiálech. V experimentu je studována možnost rozdružení CNT pomocí ultrazvukové energie. Výsledky potvrdily trendy pozorované v literatuře poskytly cenné podněty pro další práci na využití nanotechnologií v betonu.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech",
 chapter="127105",
 howpublished="online",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2016",
 month="june",
 pages="39--44",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="conference paper"
}