Publication detail

Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R. BRADÁČ, Z.

Original Title

Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training

Czech Title

Modely chování pilota a jejich využití k vyhodnocení stavu výcviku pilotů

English Title

Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This article discusses the possibilities of obtaining new information related to human behavior, namely the changes or progressive development of pilots‘ abilities during training. The main assumption is that a pilot’s ability can be evaluated based on a corresponding behavioral model, whose parameters are estimated using mathematical identification procedures. The mean values of the identified parameters are obtained via statistical methods. These parameters are then monitored and their changes evaluated. In this context, the paper introduces and examines relevant mathematical models of human (pilot) behavior, the pilot-aircraft interaction, and an example of the mathematical analysis.

Czech abstract

Tento článek pojednává o možnosti získávání nových informací týkajících se lidského chování, zejména změny nebo progresivní rozvoj schopností pilotů během tréninku. Hlavní předpoklad je, že schopnosti pilota lze vyhodnotit na základě odpovídajícího modelu chování, jehož parametry jsou estimovány pomocí matematických identifikačních postupů. Průměrné hodnoty identifikovaných parametrů jsou pak získány prostřednictvím statistických metod. Tyto parametry jsou pak sledovány a jsou vyhodnocovány jejich změny. Obsahem článku je tedy popis matematického modelu chování pilota, možnosti vzájemné interakce pilot-letoun a ukázka matematické analýzy.

English abstract

This article discusses the possibilities of obtaining new information related to human behavior, namely the changes or progressive development of pilots‘ abilities during training. The main assumption is that a pilot’s ability can be evaluated based on a corresponding behavioral model, whose parameters are estimated using mathematical identification procedures. The mean values of the identified parameters are obtained via statistical methods. These parameters are then monitored and their changes evaluated. In this context, the paper introduces and examines relevant mathematical models of human (pilot) behavior, the pilot-aircraft interaction, and an example of the mathematical analysis.

Keywords

Pilot model, modeling of human behavior, identification, MATLAB, flight simulator

Released

02.09.2016

Publisher

Journal of Electrical Engineering

Location

Bratislava

Pages from

267

Pages to

272

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT126430,
 author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training",
 annote="This article discusses the possibilities of obtaining new information related to human behavior, namely the changes or progressive development of pilots‘ abilities during training. The main assumption is that a pilot’s ability can be evaluated based on a corresponding behavioral model, whose parameters are estimated using mathematical identification procedures. The mean values of the identified parameters are obtained via statistical methods. These parameters are then monitored and their changes evaluated. In this context, the paper introduces and examines relevant mathematical models of human (pilot) behavior, the pilot-aircraft interaction, and an example of the mathematical analysis.",
 address="Journal of Electrical Engineering",
 chapter="126430",
 doi="10.1515/jee-2016-0039",
 howpublished="online",
 institution="Journal of Electrical Engineering",
 number="4",
 volume="67",
 year="2016",
 month="september",
 pages="267--272",
 publisher="Journal of Electrical Engineering",
 type="journal article"
}