Publication detail

Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

Original Title

Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

Czech Title

Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

Language

cs

Original Abstract

Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.

Czech abstract

Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.

BibTex


@inproceedings{BUT125962,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2",
 annote="Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 booktitle="TOP 2016 Proceedings of Abstracts",
 chapter="125962",
 edition="Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 year="2016",
 month="june",
 pages="74--74",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 type="conference paper"
}