Publication detail

The change of the coefficient of diffusion and capillarity of fibreconcrete with a concrete recyclate in aggressive environment of CO2

STEHLÍK, M. STAVAŘ, T.

Original Title

Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

Czech Title

Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

English Title

The change of the coefficient of diffusion and capillarity of fibreconcrete with a concrete recyclate in aggressive environment of CO2

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.

Czech abstract

Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.

English abstract

Method for the determination of the coefficient of diffusion resistance of concrete samples according to the procedure according to ČSN EN 1062-6 is demanding not only on technical equipment, but also time. However, the design proved a positive influence of polymer and steel fibres for the elimination of the formation of microcracks by volume changes during the first phase of tested concrete carbonation.

Keywords

fibreconcrete;diffusion coefficient;capillarity;concrete recyclate;durability

Released

07.06.2016

Publisher

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Location

Slovenská republika, Nitra, Nitrianske Tlačiarne s.r.o.

ISBN

978-80-227-4568-0

Book

TOP 2016 Proceedings of Abstracts

Edition

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering

Edition number

1

Pages from

74

Pages to

74

Pages count

1

URL

BibTex


@inproceedings{BUT125962,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2",
 annote="Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově. Prokázala však pozitivní vliv konstrukčních polymerních a částečně i ocelových vláken pro eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 booktitle="TOP 2016 Proceedings of Abstracts",
 chapter="125962",
 edition="Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 year="2016",
 month="june",
 pages="74--74",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 type="conference paper"
}