Publication detail

Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna

Original Title

Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna

Czech Title

Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna

Language

cs

Original Abstract

Rozstřikovací uzávěry patří v ČR mezi nejčastěji používané regulační uzávěry spodních výpustí na vodních dílech přehradního typu. Neomezený výtokový paprsek ve tvaru široce rozevřeného dutého kužele je z hlediska provozu běžného vodního díla nevhodný (především kvůli produkci vodní tříště spojené s možností vzniku rozsáhlé námrazy během zimních měsíců), a je proto usměrňován vhodně tvarovanými usměrňovacími prvky (komorami) a transformován na kompaktní tvar sledující nejčastěji osový směr uzávěru. Příspěvek popisuje vliv vybraných základních i složených tvarů usměrňovacích komor na proudové poměry a kapacitu rozstřikovacího uzávěru.

Czech abstract

Rozstřikovací uzávěry patří v ČR mezi nejčastěji používané regulační uzávěry spodních výpustí na vodních dílech přehradního typu. Neomezený výtokový paprsek ve tvaru široce rozevřeného dutého kužele je z hlediska provozu běžného vodního díla nevhodný (především kvůli produkci vodní tříště spojené s možností vzniku rozsáhlé námrazy během zimních měsíců), a je proto usměrňován vhodně tvarovanými usměrňovacími prvky (komorami) a transformován na kompaktní tvar sledující nejčastěji osový směr uzávěru. Příspěvek popisuje vliv vybraných základních i složených tvarů usměrňovacích komor na proudové poměry a kapacitu rozstřikovacího uzávěru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT125720,
 author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc} and Pavel {Zubík}",
 title="Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna",
 annote="Rozstřikovací uzávěry patří v ČR mezi nejčastěji používané regulační uzávěry spodních výpustí na vodních dílech přehradního typu. Neomezený výtokový paprsek ve tvaru široce rozevřeného dutého kužele je z hlediska provozu běžného vodního díla nevhodný (především kvůli produkci vodní tříště spojené s možností vzniku rozsáhlé námrazy během zimních měsíců), a je proto usměrňován vhodně tvarovanými usměrňovacími prvky (komorami) a transformován na kompaktní tvar sledující nejčastěji osový směr uzávěru. Příspěvek popisuje vliv vybraných základních i složených tvarů usměrňovacích komor na proudové poměry a kapacitu rozstřikovacího uzávěru.",
 address="Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i.",
 booktitle="30th Symposium on Anemometry",
 chapter="125720",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i.",
 year="2016",
 month="may",
 pages="65--71",
 publisher="Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i.",
 type="conference paper"
}